Turais Scoile / Trips

Paris trip

Párás 2015

Chuaigh an idirbhlian chuig Páras ar an 27ú Márta agus bhí turas thar bharr acú. Ar dtús báire, roinntear an bhliain i ndá ghrupa agus chuaigh an chéad ghrúpa chuig Staid de France. Tús an luath a bhí orthu an maidin sin ach bhain siad an-sult as. Nuair a bhí an turas timpeall an staid críochnaithe acu, bhuail said leis an ngrúpa eile ag an aerphórt. Chuaigh siad ansin chuig an Champs Elysees agus rinne siad turas bus timpeall na cathrach. San iarnón bhí dinnéar acu, pizza agus pasta, agus ansin chuaigh said suas chuig barr an Tour Eiffel. Bhí said go léir tuirseach an oíche sin agus ina dhiadh sin fuair siad codladh maith san Óstán.

Bhí bricfeasta acú an lá dár gcionn agus ansin chuaigh siad go dtí an Lourve chomh maith le Notre Dame. Rinne siad an ‘Senne River Cruise’ ansin agus fuair siad amach faoi stair Párais. Chuaigh siad le haghaidh dinnéir ansin chuig sean bhialann Parisian. Bhí seans acú dul ar siúlóid tar éis an dinnéir chun bronntanais a cheannach, sean fhoirgneamh agus dealbh stairiúl a fheiceáil.

Ar an tríú lá chuaigh na daltaí chuig Disneyland! Bhain siad an-taitneamh as an bpáirc íontach sin, agus cheannaigh siad a lán bréagáin agus bronntanais ansin. Ní raibh an tádh orthu leis an aimsir toisc go raibh sé sách fuar agus fliuch ach fós bhí an craic 90.Bhí bia Síneach acú don dinnéar an oíche sin agus bhí sé blastasach go leor.

Ar an lá deireanach sa Fhrainc, chuaigh gach duine ag siopadóireacht i lárionad siopadóireachta ollmhór darb ainm Gallerie Lafayette. Ansin chuaigh siad chuig Monmartre chun an séipéal cáiliúl Sacre-Couer a fheiceáil. D’fhill siad abhaile ansin tar éis turas den chéad scoth a bheith acú. Ba mhaith leis an ghrúpa Idirbhliain na mílte buíochas a ghabháil ar Oide Deirdre agus an Phríomhoide a d’eagraigh an turas go léir agus ar Jimmy, Briain agus Helen a ndeachaigh in éineacht leo.

Le Darragh Mac Gearailt, iriseoir scoile.

Béal Feirste 2015

Ar an 17ú lá déag de mhí Eanair, d’éirigh dáltaí na hidirbliana an luath ar fad (Ar an Satharn!) chun taisteal ar thuras scoile go dtí Béal Feirste in éineacht le cúigear mhúinteoir.

Shroich siad an iarsmalann Titanic thart ar a deich a chlog agus roinneadh na daltaí i ndá grúpa le haghaidh an turas. D’fhoghlaim siad raidhse ghné faoin Titanic – ag dearadh an long, ag tógáil an long, cé a bhí ar an long, na léibhéal difriúil a bhí ar an long (Rang 1, Rang 2, Rang 3 srl.) agus d’fhoghlaim siad faoin dtimpiste uafásach a thárla don long álainn seo.

Rinne an dá grúpa ceardlann bitheolaíocht mhuirí, agus d’fhéach said ar an bhfearas a úsáidtear agus cad a dhéánann na daoine sa tslí bheatha seo.

D’fhág siad an iarsmalann ag am lóin agus bhuail siad le príosúnaigh iar-poblachtach in iarthar Béal Feirste. Thug sé stair na trioblóidí dóibh agus labhair sé faoin fáthanna a ghabhadh é. Thaispéan sé na múrphictiúr dúinn agus na h-áiteanna Caitlicigh ann. Thaispéan sé bóthar Shankill dóibh freisin. Bhí an turas seo ar fad as Gaeilge.

Nuair a d’fhág an fear seo, bhuail na dáltaí agus múinteoirí le príosúnaigh iar-dílseoire. Labhair sé faoin fáthanna a cuireadh é i bpríosún, agus faoi a thaobh ar na trioblóidí. Thaispéan sé níos mó múrphiciúirí dóibh agus áiteanna Protastúnaigh.

Léirigh an bheirt acu ag deireadh na turasanna, nach raibh siad ag iarradh a bheith ag troid fós. Tá síochán ag teastáil ag Béal Feirste anois.

Tar-éis an lá iontach suimiúil, bhí sceitimíní ar na dáltaí nuair a shroich said an óstán Stormont. Bhí an bialann lán ag am dinnéir agus bhí béilí áláinn réidh do na daltaí.

An lá ina dhiaidh sin, d’éirigh gach duine go luath arís agus thiomáin said chuig gClochán an Aifir. Lá gaofar a bhí an ach bhí an t-ádh orainn mar bhí an ghrian ag taitneamh agus bhí radharcanna áille le feicéail. Bhí turas den scoth againn, agus d’fhoghlaim muid faoi bhfinscéalta agus tíreolaíocht. Bhí gach duine ina gcoladh ar an mbealach abhaile mar bhí said tuirseach traochta, ach bhí chuile duine sona sásta mar turas iontach a bhí ann. Buíochas mór do na múinteoirí a tháinig in éineacht linn.

Le Medb Ní Chatháin, iriseoir scoile.

An Iodáil 2014

I rith laethanta saoire na Cásca chuaigh 27 dalta agus triúr múinteoir (Oidí Aaron, Eibhlín agus Eimear) chuig na hIodáile ar turas scoile. Is eispéireas faoi leith a bhí nach mbeidh dearmad déanta ag na daltaí air go deo.

Dé Sathairn 12ú Aibreán 2014

D’fhágamar an tInbhear Mór ag leath uair tar éis a dó ar maidin agus fuaireamar eitilt chuig na Róimhe. Bhuaileamar lenár tiománaí bus, Giovanni, ag an aerfort sa Róimh agus thiománamar go dtí lár na Róimhe. Agus muid an-tuirseach ar fad, gan mórán codladh a fáil an oíche roimhe, fuaireamar lón i lár na Róimhe agus thugamar cuairt ar an sean-Róimh, an Colasaem go háirithe.

I ndiaidh an Colaseam bhuailemar arís leis an tománaí bus chun tús a chuir leis an turas fada trí uair a chloig go Napoli, áit a raibh ár n-óstán don oíche agus ár ndinnéar ag fanacht orainn. Sean óstán i lár na cathrach Napoli a bhí ann, a bhí suite ar an Piazza Garibaldi. Bhí an bia a bhí curtha ar fáil dúinn san óstán suimiúil agus bhí an t-áth orainn go léir go raibh McDonald’s béal dorais.

Dé Domhniagh 13ú Aibreán 2014

Le lá gnóthach romhainn d’fhágamar an t-óstán ag a naoi ar maidin le haghaidh lár na cathrach. Chaitheamar uair a chloig ar Via Toledo ag féachtaint ar na siopaí (dúnta, den chuid is mó) roimh imeacht go dtí Muséam Náisiúnta Seandálaíochta Napoli. Sa mhusaém chonaiceamar freascónna agus mósáic ó na seantithe timpeall ar Napoli agus déantáin ó Pompei. Chruthaítear an Muséaim seo tar éis teacht ar iarsmaí Pompei agus is é an chéad Muséam seandálaíochta ar domhan é.

Tar éis lóin tapa thugamar aghaidh ar Shliabh Veasúiv. Thiomán an bus suas bóthar caol casta go dtí gur shroicheamar 1000m os cionn léibheál na farraige. Ón áit sin shiúlamar 25 nóiméad suas go dtí an cráitéar. Bhí sé scamallach an lá sin agus ní bhfuaireamar deis an radharc álainn de Bhá Napoli a fheiceáil ach bhí radharc iontach againn den cráitéar é féin.

I ndiaidh an Veasúiv thugamar aghaidh ar Pompei, cathair ársa a bhí scriosta ag pleascadh an Veasúiv sa bhliain 79AD. Bhí turas treoraithe againn tríd an chathair ollmhór seo. Chonaiceamar go leor sean foirgnimh Rómhánacha, ina measc bhí tithe, siopaí agus Aimfitéatar ollmhór.

An oíche sin bhí dinnéar suimúil eile againn san óstán agus bhí deis gearr againn dul ag babhláil.

Dé Luain 14ú Aibréan 2014

Bhí an aimsir go hálainn ar an Luan le spéir gorm ar feadh an lae. Thugamar cuairt ar na Campi Flegrei, ceantar ó thuaidh de Napoli, áit a bhfuil thuairim is 40 sean-bholcán. Shiúileamar timpeall ar ceann amháin de na bolcáin sin ar a thugtar Solfatera. Bhí boladh uafásach de sulfar ann agus bhí gal agus gás ag teacht amach as poll sa talamh faoi bhrú agus teocht ard. D’úsáid muintir na háite an áit seo mar spá san am atá caite. Bhí picnic againn i Solfatera agus bhí deis siopadóireachta againn ina dhiadh.

Bhí turas treoirithe timpeall Napoli ar bhus agus ar chos sa trathnóna. Chonaiceamar sean-fhoirgnimh stairiúla Napoli agus radharcanna iontacha do Bhá Napoli ar an turas sin.

Ag deireadh an lae shiúileamar go dtí Ristorante Mattozzi áit a bhí orainn ár bpíotsa féin a dhéanamh don dinnéar. Bhaineamar an-taitneamh as an deis chun ár bpíosta féin a dhearadh agus chuamar ar ais go dtí an óstán le bhoilg lán.

Dé Máirt 15ú Aibréan 2014

D’fhágamar slán le Napoli maidin Dé Máirt agus tar éis lá fada eile ag taisteal bhíomar ar ais san Inbhear Mór an tráthnóna sin. Go raibh míle maith do gach duine a ghlac páirt sa turas. +++++

Iodáil 2022

20220916_113710150_iOS.jpg

20220915_155130185_iOS (1).jpg

Barcelona 2022

Barcelone 2.PNG

Barcelona 1.PNG

Imeachtaí is déanaí
31-Bealt-2024 12:00
22/08/2024 08:40:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

23-Lún-2024 08:50
23/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 6
Ionduchtú Bliain 6

26-Lún-2024 08:50
26/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 1
Ionduchtú Bliain 1

Nuacht is Déanaí
17-Meith-2024
Eolas anseo faoi dheireadh na bliana seo agus tús na bliana seo chugainn. Information here relating to the end of this year and the start of next year.
04-Meith-2024
Sonraí faoin mbus le haghaidh na scrúduithe stát.
31-Bealt-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
29-Bealt-2024
'The Field' by John B. Keane
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara