Ráiteas Misin agus Éiteas / Mission statement and ethos

Ráiteas Misin

Is scoil lán-Ghaelach, dara leibhéal mheasctha, ilchreidmheach í Gaelcholáiste na Mara.

Cuirtear oideachas ilghnéitheach d’ ardchaighdeán ar fáil trí mhéan na Gaeilge.

Cothaítear forbairt iomlán gach dalta in atmaisféar Gaelach, dearfach, spreagúil.

Tá Gaelcholáiste na Mara faoi phatrúnacht Bhord Oideachais & Oiliúna Chill Dara/Chill Mhaintáin.

Éiteas

Beidh Gaelcholáiste na Mara mar lár ionad –foghlama ina gcothófar cion agus meas ar an ngaeilge, ar an gcultúr, ar an dtimpeallacht agus ar oidhreacht na hÉireann.

Tabharfaidh an Gaelcholáiste dushlán do gach scoláire a n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach go hacadúil, go pearsanta, go soisialta agus go mórálta.

Cothófar foghlaim fad-saoil i measc phobal uile an choláiste in atmaisféar tacúil, fuinniúil, comhoibríoch.

Ar scáth a chéile a mhairimid.

Aidhmeanna

Tugann Gaelcholáiste Na Mara, scoil dara leibhéal lán Ghaelach, faoi phatrúnacht Bhord Oideachais & Oiliúna Chill Dara/Chill Mhaintáin, atá lonnaithe i bPáirc na bPiarsach san Inbhear Mór, an deis do bhuachaillí agus do chailiní i ndeisceart Chill Mhantáin agus tuaisceart Loch Garman a n-oideachais dara leibhéal a dhéanamh tré mheán na Gaeilge. Cuirear é seo chun cinn tré h-ardchaigheáin a bhaint amach i ngach gníomhaíocht a dhéantar sa scoil. Cuirtear béim speisialta ar cháillíocht na múinteoireachta agus na foglama, iompar dearfach agus an usáid a bhaint as Teicneolaíocht an Eolais mar uirlis oideachais.

Scoil lán Gaeilge dara leibhéal mheascaithe is ea Gaelcholáiste na Mara. Tá an scoil faoi phatrúnacht Bhord Oiliúna agus Traenála Chill Dara/ Chill Mhantáin.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Na Mara ná a bheith mar scoil digiteach a rachaidh le rath na nua h-eacnamaíochta Ghaelacha, ag neartú gach gné den mhúinteoireachta, de foghlama agus de bhainistíochta na scoile le teicneolaíochta nua-aimseartha.

Tá curaclam Ghaelcholáiste Na Mara bunaithe ar an siollabas an Roinn Oideachais agus Scileanna. Cuirtear raon leathan d'ábhair ar fáil, san áireamh, tá teangacha, an sruithléinn, na healaíonta, na teicneolaíochtaí agus na h-eolaíochtaí.

Tá raon chuimsiteach de thacaíocht le fáil ag na daltaí i nGaelcholáiste Na Mara, san áireamh tá tréadchúram, Forbairt Ceannasaíochta, Comhairle Mic Leinn, Tacaíocht Foghlama, Treoir Ghairme agus Comhairleoireacht, Scéim Leabhair ar Chíos, Áiseanna Bialainne agus Eolas faoi Chóras Iompair Scoile

I nGaelcholáiste Na Mara is iad torthaí scrúduithe ceann dár tosaíochtaí atá againn. Eagraítear scéim dámhachtaintí chun éachtaí na mic léinn a aithint i ngach gníomhaíocht sa scoil. Spreagtar na múinteoirí an caighdeán oibre agus iompair is airde a fháil ó na mic léinn agus a bheith i mbun múinteoireachta a thugann dúshlán do gach mac léinn a n-acmhainneacht a bhaint amach.

Tá béim ar smacht dearfach agus tugtar duaiseanna do scolairí a ghnothaíonn méid áirithe réaltóga órga i rith na scoilbliana. Bíonn turas mór mar dhuais acu ag deireadh na bliana chomh maith.

Leis na h-áiseanna inmhaite i bPáirc na bPiarsach agus Baile an Inbhir Mhóir, tá Gaelcholáiste Na Mara in ann oideachas forleathan a thabhairt dírithe ar an uile dhuine a fhorbairt, agus ag cur béim ar comhar, dualgas agus dúthracht.

Scoil Ghlas is ea Gaelcholáiste na Mara. Bronnadh Bratach Glas uirthi i 2009, an dara ceann i 2011agus an triú chinn i 2013Tá béim láidir sa scoil ar chaomhnú na timpeallachta, ar athchursáil, athusáid agus gearradh siar.

Gaelcholáiste Na Mara is an all Irish Post-Primary school, under the patronage of Kildare and Wicklow Education Training Board (KWETB) and is situated at Pearses Park Arklow. The school offers boys and girls of South Wicklow and North Wexford an opportunity to pursue their second-level education through the medium of the Irish language. This is achieved through the pursuit of standards of excellence in all areas of the school’s activity. Special emphasis is put on the quality of teaching and learning, positive behaviour and the use of information Technology as an educational tool.

Gaelcholáiste na Mara is an all-Irish, mixed, second-level school under the patronage of Kildare / Wicklow Education Training Board.

Gaelcholáiste na Mara aspires to be a digital school that will mirror and build on the success of the modern Irish economy by underpinning all aspects of teaching, learning and managing the school with modern up-to-date technology.

The curriculum in Gaelcholáiste na Mara is based on the syllabi of the Department of Education and Skills. It will provide a broad range of subjects including languages, the humanities, arts, technologies and the sciences.

There is a comprehensive range of student supports available at Gaelcholáiste na Mara including Pastoral Care, Leadership Development, Student Council, Learning Support, Career Guidance and Counselling, Book Rental Scheme, Canteen Facilities and School Transport advice.

In Gaelcholáiste na Mara quality examination results are one of our priorities. An awards scheme has been developed to recognise student achievement across the full range of school activity. Teachers are encouraged to expect only the highest possible standards of work and behaviour from students and to engage in teaching that challenges all students to achieve their potential.

Positive Discipline is encouraged and students are rewarded for good behaviour on achieving gold stars during the school year. A major reward is organized at the end of the academic year.

With the enviable facilities of Pearses Park and the nearby town of Arklow, Gaelcholáiste na Mara offers its students a rounded education aimed at developing the whole person with an emphasis on team spirit, commitment and dedication.

Gaelcholáiste na Mara is a Green School. The school was awarded with a Green by An Taisce in February 2009 and a second flag in 2011. A third green flag was awarded to the school in May 2013. There is a strong emphasis on Care for the Environment, Reducing, Reusing and Recycling.

Imeachtaí is déanaí
31-Bealt-2024 12:00
22/08/2024 08:40:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

23-Lún-2024 08:50
23/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 6
Ionduchtú Bliain 6

26-Lún-2024 08:50
26/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 1
Ionduchtú Bliain 1

Nuacht is Déanaí
17-Meith-2024
Eolas anseo faoi dheireadh na bliana seo agus tús na bliana seo chugainn. Information here relating to the end of this year and the start of next year.
04-Meith-2024
Sonraí faoin mbus le haghaidh na scrúduithe stát.
31-Bealt-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
29-Bealt-2024
'The Field' by John B. Keane
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara