Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Focal ón bPríomhoide

bPriomhoide

Fáilte chuig Gaelcholáiste na Mara agus chuig suíomh idirlíne an Choláiste. Ar an suíomh seo tá eolas faoi réimse leathan de ghnéithe éagsula de shaol ár scoile, gnéithe acadúla agus imeachtaí eischuraclaim ina measc.

Scoil lán Gaeilge dara leibhéal mheascaithe is ea Gaelcholáiste na Mara. Tá an scoil faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara/Chill Mhantáin. Bunaíodh an scoil i Mean Fómhair 2007 agus tá fás agus forbairt tagtha uirthi ó shin. Tosaíodh ar an Idirbhliain i Mean Fómhair 2010 agus rinneadh scrudú na hArdteistiméireachta don chéad uair sa scoil i 2013.Faoi láthair tá 221 scoláire cláraithe sa scoil agus beimid ag dul i dtreo 250 don scoilbhliain 18/19.

Tá an scoil lonnaithe i bPáirc na bPiarsach agus tá foirgneamh sealadach breá nua-aimsire aici le háiseanna den scoth do scoláirí, ceantín scoile, seomraí ranga, saotharlann eolaíochta, seomra ealaíne, seomra adhmadóireachta, seomra ceoil, seomra eacnamaíochta bhaile agus seomra ríomhaireachta. Tá Gaelcholáiste na Mara ar liosta togála an Roinn Oideachais agus Scileanna (2016) agus tá pobal na scoile ag tnúth go mór le foirgneamh buan go luath.
Múintear raon leathan ábhair sa scoil.don Teastas Sóiséarach, don Idirbhliain agus don Ardteistiméireacht.

Is scoil digiteach í Gaelcholáiste na Mara. Tá áiseanna agus tacaíocht don scoth sa scoil maidir le teicneolaíocht an eolais. Tosaíodh ar thionscnamh ipad sa bhliain 2014/15 agus anois tá ipad ag foireann agus scoláirí uile na scoile. Creidimid go láidir go dtugann an teicneolaíocht nua seo deiseanna oideachaisiúla dár scoláirí chun iad a ullmhú don 21ú chéad.

Tá béim freisin ar imeachtaí breis-curaclam. I measc an spórt a imrítear sa scoil tá Peil Gaelach, Sacar, Iomanaíocht, Camógaíocht, Rugbaí, Rasaíocht Treas-tíre, snámh srl. Tá Dramaíocht ar siúl ann, Cór, Banna Ceoil agus Club Lego Robots. Eagraítear Díospóireachtaí, Tráth na gCeist Boird, Ceolchoirmeacha, Seachtain na Gaeilge agus imeachtaí eile do scolairí i rith na bliana.

Ós rud é gur scoil bheag í bíonn sár aithne ag an bhfoireann scoile ar gach dalta agus tugtar cúram an-mhaith do gach éinne Tá béim ar smacht dearfach agus tugtar aitheantas do scoláirí ar sár- iompar i rith na scoilbliana. Bíonn aitheantas ar leith tugtha go scoláirí atá ag cur Gaeilge chun cinn sa scoil.

Scoil Ghlas is ea Gaelcholáiste na Mara. Bronnadh cúig Bhratach Glas uirthi ó bhunaíodh í. Tá béim láidir sa scoil ar chaomhnú na timpeallachta, ar athchursáil, athusáid agus gearradh siar.

Tá nascanna idirnaisiúnta aimsithe ag an scoil agus bhí tionscnamh Comenius ar bun aici ó 2008-9 agus arís i 2011-12. Tá malartú scoile ann idir GCM agus Lycée Emile Zola i Châteaudun sa Fhrainc.

Tony Ó Murchú, Príomhoide na Scoile

Welcome to Gaelcholáiste na Mara and to our updated website. We look forward to keeping you informed of the latest developments in the school, both academic and extra-curricular.

We are proud of our growth and development since the establishment of the school in 2007 with 23 students. The achievement of our students academically, in extra-curricular activities, sport, and the world of work is a matter of great pride to us all.

A special thanks to the teaching and support staff of Gaelcholáiste na Mara, for their enthusiastic input and support to ensure that the very highest standards are achieved by students at all times in all areas of school life.

Gaelcholáiste na Mara is an all-Irish, mixed, multidenominational, second-level school under the patronage of Kildare/ Wicklow Education Training Board. The school was founded in September 2007 and had developed and expanded since then. The Transition Year Programme commenced in the school in September 2010and the Leaving Certificate programme commenced in September 2011. There are 221 students currently enrolled in the school. For the schoolyear 18/19 our numbers will be growing towards 250.

The school is located in Páirc na bPiarsach on the Vale Rd. in Arklow. It is housed in a temporary modern building with enviable facilities, including a school canteen, classrooms, Science lab. Art room, Woodwork-room, Music, Home Economics and Computer-room. Gaelcholáiste na Mara is listed on the DES (2016) building list for a permanent building and the school community awaits this new school with great anticipation. A broad range of subjects are taught in the school at Junior Cert., Transition Year and Leaving Cert. level.

Gaelcholáiste na Mara is a digital school. The school has excellent IT facilities and support. The ipad project commenced in 2014/15 and after a phased in approach, now all teachers and students use an ipad as a daily educational tool. We strongly believe that the use of modern technology greatly enhances the learning experience of our students and helps prepare them for life in the twenty-first century.

There is a strong emphasis on extra-curricular activities. Sporting Activities on offer include Peil Ghaelach, Soccer, Hurling, Camógaíocht, basketball, Rugby, swimmimg and Cross-country running. Drama, Debates, Table-Quizzes, Concerts, Seachtain na Gaeilge and other events are organized during the school year. There is also a new Lego Robot club which started in 2017.

As this is a small school the teaching-team know the students very well and take excellent care of them. Positive Disciple is encouraged and students are rewarded for good behaviour. Students also get special recognition for their promotion of the Irish Language in the school.

Gaelcholáiste na Mara is a Green School. The school has to date been awarded five Green Flags by An Taisce. There is a strong emphasis on Care for the Environment, Reducing, Reusing and Recycling.

Many International links have been established. Comenius projects took place in 2008-9 and again in 2011-12. A French –exchange project takes place with Lycée Emile Zola, in Arklow’s twin town of Châteaudun.

Imeachtaí is déanaí
03-Aib-2023 08:40
14/04/2023 15:45:00
Saoire na Cásca
Saoire na Cásca

01-Bealt-2023 08:40
01/05/2023 15:45:00
Lá saoire bainc
Lá saoire bainc

02-Bealt-2023 08:40
02/05/2023 15:45:00
Lá saoire
Lá saoire

Nuacht is Déanaí
25-Feabh-2023
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
31-Ean-2023
Amchlár/Rialacha ar fáil anseo-Timetables/Rules available here.
31-Ean-2023
A chara, Eolas anseo faoin bplean atá againn le haghaidh Craobh na hÉireann sa sacar faoi 19 atá ar siúl Aoine an 10ú Feabhra.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2023 Gaelcholáiste na Mara