Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

An tSraith Shóisearach / Junior Cycle

An tSraith Shóisearach i nGaelcholáiste na Mara

Tá réimse leathan d’ábhair don Teastas Shóisearach, tacaíocht, agus gníomhaíochtaí ar fáil do dhaltaí shóisearacha i nGaelcholáiste na Mara.

Déanann gach dalta na hábhair seo All students study
Gaeilge Irish
Béarla English
Matamaitic Mathematics
Eolaíocht Science
Fraincis French
Stair History
Tíreolaíocht Geography

Oideachas Saoránach, Sóisialta

agus Polaitiúil (OSSP)

Civic, Social and Political Education

(CSPE)

Oideachas Sóisialta, Pearsanta

agus Sláinte (OSPS)*

Social, Personal and Health

Education (SPHE)*

Corpoideachas* Phyiscal Education (PE)*
Ríomhairí* ICT*
Reiligiún* Religion*

Roghnaíonn daltaí dhá ábhar

ón liosta seo **

Students choose two subjects

from the list below **

Staidéar Gnó Business Studies
Eacnamaíocht Bhaile Home Economics
Teicneolaíocht Ábhar Adhmaid Materials Technology (Wood)
Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh Art, Craft and Design
Grafaic Theicniúil Technical Graphics
Ceol Music
Teicneolaíocht Technology


* Níl aon scrúdú sna h-ábhair seo / There are no exams in these subjects.

** Ní ghealltar go mbeidh gach ábhar ar fáil gach bliain / Some subjects may not be available for incoming first years.

Spreagtar daltaí bliain 1, 2 agus 3 chun páirt a ghlacadh in imeachtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim. Forbaíonn na himeachtaí seo scileanna riachtanacha a bheidh mar bhuntáiste do na daltaí sa todhchaí. Tá rath faoi láthair ar fhoirne peile agus sacar shóisearach na scoile idir bhuachaillí agus cailíní. I measc na himeachtaí eile atá ar fáil ná díospóireachtaí, cispheil, coiste glas agus Eolaí Óg.

Is í an Ghaeilge ceann de na buntáistí is mó a bhaineann le freastal a dhéanamh ar Ghaelcholáiste na Mara. Tá gach dalta líofa sa Ghaeilge faoin am a fhágann said an Ghaelcholáiste. Faigheann daltaí marcanna breise nuair a dhéanann siad an Teastas Shóisearach trí Ghaeilge. Tuilleann daltaí Ghaelcholáiste na Mara marcanna arda sna Scrúduithe Stáit agus bíonn marcanna sna hábhair os cionn an meán náisiúnta go minic.

Junior cycle students are encouraged to participate in co-curricular and extra-curricular activities. These activities develop essential skills that will benefit the students in the future. Both the girls and boys football and soccer teams have been very successful in recent years. Other activities include debate club, basketball, green schools and Young Scientist Competition.

One of the major benefit of studying in Gaelcholáiste na Mara is the Irish Language. All students are fluent in Irish by the time they leave the Gaelcholáiste. Students receive extra marks for completing the Junior Cert in Irish. Gaelcholáiste na Mara students routinely receive very high grades in the Irish exam and results in other subjects are well above the national average each year.

Imeachtaí is déanaí
25-M.Fómh-2019 16:00
27/09/2019 13:30:00
Turas go Ráth Chairn Bl1
Turas go Ráth Chairn Bl1

26-M.Fómh-2019 08:50
26/09/2019 15:45:00
Ceardlann Staidéir Bl6
Ceardlann Staidéir Bl6

27-M.Fómh-2019 08:50
27/09/2019 15:45:00
Ceardlann Staidéir Bl3
Ceardlann Staidéir Bl3

Nuacht is Déanaí
09-M.Fómh-2019
Bliain eile faoi lán seoil
16-Lún-2019
Fógra tábhachtach faoin nGaeltacht
24-Meith-2019
Liosta leabhair 2019/20
13-Meith-2019
Lean an nasc chun an féilire don scoilbhliain seo chugainn a fheiceáil ina hiomlán.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2019 Gaelcholáiste na Mara