Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Míosúil - Márta 2021 - Gaelcholáiste na Mara

25-Márta-21
Nuachtlitir Míosúil - Márta 2021 - Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil: Márta 2021- Gaelcholáiste na Mara

Mol an óige agus tiocfaidh sí!’

Ginearálta:

Leanamar ar aghaidh leis an gcianfhoghlaim tríd mí Márta. D’fhreastail daltaí (Bl.1 - Bl.4) ar ranganna beo agus rinne siad ranganna taifeadta. D’fhill Bl.6 agus Bl.5 go dtí scoil tar éis cianfhoghlaim. Bhí siad go léir sásta go raibh siad ar ais.

Fuair daltaí Bl. 2 litir ó Ard Rúnaí an Uachtaráin ag gabháil a bhuíochas do na litreacha a sheol siad chuige.

Gnó: Tá go leor ar bun sna ranganna gnó faoi láthair. Tá an chéad bhliain tosaithe ar thaighde margaidh, ag ullmhú suirbhéanna agus ceistneoirí le fáil amach faoi na hearraí is fearr a thaitníonn lena gcairde, lena gclainne agus le tomhaltóirí i gcoitinne. Tá go leor aiseolais faighte acu faoin tráth seo agus tá an t-eolas seo á léiriú i bhfoirmeacha éagsúla - graifeanna, cairteanna agus léaráidí. Tá an dara bliain ag obair go dian ag ullmhú cuir i láthair ar thionchar na teicneolaíochta ar shaol an ghnó. Tá comhoibriú leanúnach ar bun acu, ag forbairt réimse scileanna nua i ngrúpaí beaga. Is athbhreithniú atá faoi chaibidil ag an tríú bliain - ag breathnú siar ar an obair den scoth atá déanta acu sna ranganna gnó le trí bliain anuas - mar ullmhúchán don mheasúnú ag deireadh na bliana. Tá daltaí na hidirbhliana ag foghlaim faoi na geallsealbhóirí i saol an ghnó agus na gaolta éagsúla a bhíonn acu.

Mí na Folláine

D’eagraigh Oide Rebekah Mí na Folláine an mhí seo agus bhí an spraoi againn. D’fhreastail daltaí ar ranga tríd Teams agus Zoom. (Pilates, ióga, rang aclaíochta le hAnna ó ‘The Stables’ agus le Stephen Hurley.

D’fhreastail siad ar maidin caife chun labhairt le chéile. Bhí sé deas go raibh na daltaí ábalta labhairt faoi rudaí ina bhfuil ceangailte le scoil. Chruthaigh sé atmaisféar deas.

D’fhreastail Bl.1 ar ceardlann fholláine thar cúpla lá.

An Idirbhliain:

Bhí cúpla rud ar siúl ag an Idirbhliain i mí Márta:

 • D’fhreastal na cailíní ar iWish – Ócáid ar líne chun suim in ábhair STEM a spreagadh. (4ú Márta)
 • Rinne rang Iomaí ceardlann le Aware. Bhí béim curtha ar scileanna saol, conas déileáil leis na rudaí deacra a tharlaíonn sa saol. Bhí 4 ceardlann i rith Mí Márta)
 • Bhí cúrsa ar líne acu – 50 Imir níos Glaise / 50 shades greener. Cúrsa inbhuanaitheachta a bhí ann. Rinne siad cúrsa Dlí.
 • Rinne gach duine cúrsa Dlí ar líne. D’fhreastail siad ar ceardlann ‘Digital Retail Perform’. Bhí sé le haghaidh fiontraíocht.
 • Ghlac roinnt daltaí páirt sa cheardlann “Iriseoirí an Lae Amárach”.
 • Ceardlann Stripe – Ghlac 4 daltaí páirt i gceardlann lae leis an gcomhlacht Stripe. Ghlac gach duine páirt i gceardlann le Microsoft, ‘Dreamspace’

Seachtain na Gaeilge:

Bhí Seachtain na Gaeilge againn le linn mhí an Mhárta. D’eagraigh Oide Risteard a lán gníomhaíochtaí le haghaidh na ndaltaí - an bhéim a bhí ann ná Gaeilge a spreagadh. Bhí an spraoi ag na daltaí. Sin samplaí ó na rudaí rinne siad:

 1. Comórtas GIF
 2. Comórtas Póstaeir
 3. Tráth na gCeist.
 4. Comórtas Meme
 5. Comórtas Dúshlán
 6. Comórtas Bácála

Chruthaigh an tseachtain seo atmaisféir deas agus chuir sé béim ar Gaeilge. Spreag sé na daltaí chun Gaeilge a labhairt.

Comhairle na nDaltaí:

Bhí cruinniú ag an gComhairle agus bhí siad ag plé na rudaí ba mhaith leo a eagrú. Bhí roinnt smaointe acu agus chuir sé tús don chéad rud - ‘Comórtas Grianghrafadóireachta’. Bhí ar na daltaí grianghraf a glacadh as éirí na gréine nó luí gréine nó fíor na spéire. Beidh na buaiteoirí againn tar éis an Cháisc.

Na Meáin Sóisialta:

Lean muid ar Twitter (@nuachtGCM) agus ar Instagram (Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil. 

Smaointe Deireanach:

Bíodh saoire suaimneach agaibh go léir!!!

Mol an óige agus tiocfaidh sí!’

Imeachtaí is déanaí
30-Aib-2021 08:50
30/04/2021 15:45:00
Scoil dúnta(School closed)
Scoil dúnta(School closed)

03-Bealt-2021 08:50
03/05/2021 15:45:00
Saoire bainc
Saoire bainc

28-Bealt-2021 11:00
28/05/2021 11:00:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

Nuacht is Déanaí
24-Már-2021
Sonraí anseo faoin bplean le haghaidh measúnú le Bliain 3 ag deireadh na bliana seo. Details here regarding the assessments and school report which will be issued to third year students at the end of this school year.
10-Már-2021
Oíche eolais-Bliain 1 21/22-Details here regarding our information evening on Thursday the 11th of March.
09-Már-2021
Eolas anseo mar gheall ar na pleananna don AT. Information here regarding the plans for the LC in 2021.
04-Már-2021
Eolas anseo faoi cheardlann folláine -Information here regarding a well-being workshop taking place for First years on the 8th/9th and 15th of March.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2021 Gaelcholáiste na Mara