Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil - Mí na Bealtaine 2024- Gaelcholáiste na Mara

An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
31-Bealtaine-24
Nuachtlitir Mhíosúil - Mí na Bealtaine 2024- Gaelcholáiste na Mara

Mí na Bealtaine 2024

‘Maireann croí éadroim i bhfad.’

Ginearálta:

Scrúduithe an tSamhraidh 2023: Thosaigh Bl.1, Bl.2 agus Bl.5 a gcuid scrúduithe ar an Luan seo caite chun críoch a chur le cúrsaí scoile.

Bl.3 agus Bl.6: D'fhágamar slán leis an tríú bliain agus an séú bliain an tseachtain seo caite. Guímid gach rath orthu sna scrúduithe Stáit.

Oíche Bhronnta – Bl.6: Bhí ócáid álainn againn ar an Déardaoin seo caite nuair a fhágamar slán le daltaí na séú bliana. Ócáid shuáilceach a bhí ann. Roghnaíodh Ciara Ní Chonghaile agus Tom Ó Faoláin mar Sár Daltaí na Bliana agus Andrea Ní Fheargáil mar Ghaeilgeoir na Bliana. Comhgháirdeachas leo.

Bronnadh Bl.1/ Bl.2/ Bl.3: Thugamar aitheantas do roinnt dalta faoin spórt agus tinreamh don bhliain. Ba iad seo na daltaí agus na duaiseanna:

Bl.1:

Daltaí an Ranga - Bó Finne: Lola Ní Eachthighearna

Daltaí an Ranga - Tiarachta: Éireann Ní Raghallaigh

Gaeilgeoir na Bliana: Olivia Wilkinson

Bl.2:

Daltaí an Ranga - Arcáin: Aaron Ó Loinsigh

Daltaí an Ranga - Tóraí: Jake Maoltuilleach

Daltaí an Ranga – Tuscaire: Dylan Ó Deághaidh

Gaeilgeoir na Bliana: Freya Mara Muntean

Bl.3:

Daltaí an Ranga - Árann: Anna Ní Dhúlainne

Daltaí an Ranga - Oírr: Ciara Ní Bhraoin

Gaeilgeoir na Bliana: Éala Ní hAimhirgín

Bl.5:

Daltaí an Ranga - Claínis: Cian Ó Broin

Daltaí an Ranga – Faoide: Dara Ó Blioscáin

Gaeilgeoir na Bliana: Rónán hIcí

Pearsa baineann spóirt na bliana: Katie Nuzum – Bl.1

Pearsa fireann spóirt na bliana: Diarmuid Ó Raghallaigh – Bl.5

Sár-tinreamh: Noah Ó Maoláin agus Beth Ní Clochaire as Bl.2.

Comhgháirdeachas leo.

Turas Ealaíne: Bhí lá álainn cultúrtha ag na ranganna ealaíne Bliain 5 agus 6 nuair a thug siad chuairt ar an nGailearaí Náisiúnta agus an Gailearaí Hugh Lane.

Turais Scoile: Bhí turas ag Bl.1 agus Bl.2. Chuaigh siad chuig ‘Gravity’agus ‘The Stables’ i nGuaire. Bhí lá den scoth acu. Cinnte, bhí sé tuillte acu tar éis an obair chrua atá déanta acu le bliain anuas. “Bíonn rath orthu siúd a oibríonn go dian”.

Lá Spóirt: Bhí lá spóirt iontach againn i nGCM. Bhí an ghrian ag taitneamh agus chríochnaigh an lá le cluiche idir na múinteoirí agus na daltaí. Bhí an-spraoi againn go léir ach bhain na daltaí an bua amach ag an deireadh!!!

Lá ar son na Pailistíne: Bhí lá tacaíochta ar son muintir na Palaistíne an mhí seo. Bhí bailiúchán na mbuidéal agus crannchur eagraithe ag an gCoiste Gaelach. Tá an t-airgead a bhí bailithe go léir ag dul i dtreo muintir na Palaistíne.

Cóisir Píotsa do thinreamh feabhsaithe: Bhí cóisir píotsa ag na daltaí a fheasaigh a dtinreamh, maith sibh!

Scrúduithe Cainte: Chuir scoláirí na cúigiú bliana tús lena gcuid scrúduithe an tseachtain seo caite. Thosaigh siad lena scrúduithe béil sa Ghaeilge agus Fraincis ina dhiaidh sin.

Seachtain Folláine: D’eagraigh Oide Rebekah Seachtain Folláine arís i mbliana. Gach lá ghlac gach éinne páirt i machnamh gearr. Bhí seachtain an-mhaith againn agus is iad seo roinnt den na rudaí a bhí eagraithe:

Chuir gach duine buaicphointe na bliana ar an mballa, bhí maidin caife ag lucht na séú bliana, rinne gach éinne 'seiceáil isteach' ar duine eile agus bhí cluichí ag am lóin. Chuaigh lucht na cúigiú bliana ar shiúlóid - Siúlóid na Carrage agus bhí sé 10km ar fhad. Freisin, chríochnaigh an tseachtain le cluichí agus craic ar an Aoine.

GCAT: Bhí na ranganna GCAT an-ghnóthach ag eagrú roinnt gníomhaíochtaí a bhí bainteach de GCAT. Bhí siopa ‘Swap Eadaí’, siopa beag, dairteanna, comórtas ping pong agus leadóg bhoird.

Comhairle na nDaltaí: Bhuail an Chomhairle le chéile den uair dheireanach i mbliana le hOide Laura. Phléigh siad gach rud a rinne siad agus na spriocanna don bhliain seo chugainn. Bronnadh an bratach omra orthu ó hOide Rebekah freisin. Comhghairdeas le gach duine a bhí páirteach.

Scrúdú Practiciúil Ealáine: Chríochnaigh an séú bliain a gcuid scrúduithe praiticiúla. D’oibrigh siad go maith le linn an tréimhse sin agus bhí Oide Róisín an-sásta leis an obair a rinne siad go léir.

Scrúdú Practiciúil Foirgníochta: Chríochnaigh an séú bliain a gcuid scrúduithe praiticiúla i staidéar foirgníochta. D’oibrigh siad go maith le linn an tréimhse sin agus le dhá bhliain anuas. Bhí Oide Gearóid an-sásta leo as an obair a rinne siad.

An Idirbhliain:

Bronnadh IB– D'éagraigh Oide Aaron bronnadh den scoth don Idirbhliain. Bhí sé iontach go bhfuair siad an deis an bhliain a cheiliúradh!! Cinnte, tá siad réidh le haghaidh an chéad dúshlán eile i mbliain a cúig. Comhgháirdeachas le Donncha Ó Raghallaigh a bhuaigh an duais mór –“Gradam John Deasy” don “scoláire na hIdirbhliana”, le Cillian Ó Suilleabháin a bhuaigh an “Gradam Gaeilgeoir na bliana” agus le Ruby Ní Éilí agus Jack Ó Diomsaigh a bhfuair “Realtaí spóirt na hIdirbhliana”.

Scannánaíocht: Bhí Oide Shane ag obair go dian le lucht na hIdirbhliana agus rinne siad taifeadadh ar scannán “An Field”. Léirigh sé seo go raibh na daltaí an-chruthaitheach ar fad.

Béarbaiciú (BBQ) D'éagraigh na daltaí béarbaiciú ar an lá deiridh. Rinne siad na pleananna agus an chócaireacht iad fhéin. Bhí siad an-sásta le gach rud.

Turas go Dún Mór: Bhí lá iontach ag daltaí na hidirbhliana i nDún Mór. Bhain siad sult as an lá faoin ngrian agus ghlac siad páirt i go leor gníomhaíochtaí spóirt uisce.

Turas LMETB: D’fhreastail scoláirí na hidirbhliana ar cheardlann i gColáiste Dún Búinne. D’fhoghlaim siad an-chuid faoi bhreisoideachas.

Gym: Chríochnaigh lucht na hidirbhliana an modúl sa gym. Bhí sé mar chuid de rang corpoideachais le hOide Dearan.

Gaisce 2024: Chuir lucht na hIdirbhliana críoch don Ghaisce i mbliana le siulóid suas na Sléibhte Chill Mhantaín. Ní raibh an aimsir go maith agus bhí sé an-fhliuch ach rinne siad é le chéile mar fhoireann. Cinnte bhí turas an-fhiúntach acu.

Beirlín : Buaicphointe na bliana. Bhí trí lá iontach ag mic léinn na hidirbhliana i mBeirlín. Chuaigh Oidí Aoife, Eibhlín, Breandán agus Emma thar sáile leo. Bhí cúpla lá an-ghnóthach acu agus bhí am den scoth acu. Bhain siad go léir taitneamh as an turas.

Obair Dheonach: Tar éis cúpla seachtain tairbheach, chríochnaigh lucht na hIdirbhliana obair dheonach. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Teach altranais áitiúil (Asgard) leis an nGaelscoil áitiúil agus An Scoil Bheag, Siopa NCBI agus Siopa SVP as deis a thabhairt dár mic léinn a bheith páirteach sa phobal. Táimid ag tnúth le leanúint leis an obair seo sa scoilbhliain seo chugainn .

An Spórt:

Cluiche Ceannais Chill Mhantáin: Táimid an-bhródúil as na buachaillí shinsír a bhí san iomaíocht i gCraobh an Chontae an mhí seo. Bhí ceithre chúilín eadrainn féin agus Avondale CC ar deireadh. Ar an drochuair níor éirigh leo. D’imir siad go dtí an deireadh. Buíochas go háirithe do na buachaillí Bliain 6 a chaith geansaí GCM o don uair deireanach.

Cluiche Camógaíochta: Bhí cluiche camógaíochta ag na cailíní an mhí seo. Cluiche an-deacair a bhí ann, ar an drochuair níor éirigh leo ach beidh lá eile acu. Mí-ádh, a chailíní.

Comórtas Gailf: Bhí lá iontach ag ár mbuachaillí, ghlac siad páirt i gcomórtas gailf. Gabhaimid ár mbuíochas mhór do Arklow Golf Links as na háiseanna a thabhairt dúinn don lá iontach, spraoíúil.

Craobh Laighean - Cailíní Bl. 1: Bhí na cailíní san iomanaíocht sa chraobh Laighin i gcoinne Choláiste Abbhain, ar an drochuair níor bhuaigh siad. Chaill siad agus is é an scór deiridh a bhí ann ná 0:1. Bhí cluiche den scoth ag na cailíní agus táimid thar a bheith bródúil astu ar fad!

Lúthchleasaíocht: Bhí lá iontach ag na lúthchleasaithe i rith na seachtaine ag an gcomórtas Raon agus Reatha sna Clocha Liath. Comhghairdeas dóibh go léir a ghlac páirt. Roinnt buaite acu chomh maith!
An Tuarisc:

  • Rás 800m: Aoife Ní Shúilleabháin - céad áit.
  • Rás 800m: Cian Chatterjee - tríú háit.
  • Rás 400m: Donncha Ó Raghallaigh – dara háit.
    Beidh an tríúr san iomaíocht anois i gcomórtas Laighin. Chomhghairdeas le gach uile duine acu, táimid an-bhródúil asaibh go léir!

Focal Scoir: Tá súil againn go mbeidh Samhradh deas ag gach éinne. Lig bhur scith, bí sábháilte agus feicfimid sibh go léir ag deireadh mí Lúnasa!

Na Meáin Shóisialta:

Lean muid ar:

X (@nuachtGCM)

Facebook (Gaelcholáiste na Mara)

Instagram (Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.


Imeachtaí is déanaí
31-Bealt-2024 12:00
22/08/2024 08:40:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

23-Lún-2024 08:50
23/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 6
Ionduchtú Bliain 6

26-Lún-2024 08:50
26/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 1
Ionduchtú Bliain 1

Nuacht is Déanaí
17-Meith-2024
Eolas anseo faoi dheireadh na bliana seo agus tús na bliana seo chugainn. Information here relating to the end of this year and the start of next year.
04-Meith-2024
Sonraí faoin mbus le haghaidh na scrúduithe stát.
29-Bealt-2024
'The Field' by John B. Keane
27-Bealt-2024
Eolas anseo faoi scrúduithe Bliain 1/2&5. Information here relating to summer assessments for Bliain 1/2&5
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara