Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Feabhra agus Mí Márta 2024- Gaelcholáiste na Mara

An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
22-Márta-24
Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Feabhra agus Mí Márta 2024- Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir: Feabhra/Márta 2024 Gaelcholáiste na Mara

‘Is fearr beagán den ghaol ná mórán den charthanas!’

Seachtaine na Gaeilge: Rinneamar ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge sa scoil le déanaí. D’eagraigh Oide Aoife agus an Coiste Gaeilge a lán gníomhaíochtaí gaelacha le haghaidh na daltaí. Mar shampla: Comórtas póstaeir, céilíthe agus ceol, seanfhocal an lae, puc fada, tráth na gceist. D’fhreastail scoláirí na cúigiú agus na séú bliana ar chaint thairbheach ar an nGaeilge sa tsochaí, sa saol oibre agus sa chóras oideachais. Ba é an TD, Aengus Ó Snodaigh an príomhchainteoir agus chuir sé go leor eolais ar fáil do na scoláirí. Caint thar a bheith faisnéiseach a bhí ann cinnte! Chruthaigh an tseachtain seo atmaisféar deas sa scoil. Bhain na daltaí sár-taitneamh as.

Seachtain an Bhia Shláintiúil: D’eagraigh Oide Rebekah seachtain feasachta ar scoil , ‘Seachtain Bhia Shláintiúil’, díríodh ar Bhia Sláintiúil. Deis iontach a bhí anseo do phobal na scoile a gcuid roghanna bia a mheas. Fuair gach dalta pirimid bia agus roinneadh eolas dóibh. Cruthaíodh clár feasachta chun na scoláirí a chur ar an eolas go laethúil. Cuireadh torthaí ar fáil do phobal na scoile uile gach lá agus tugadh anraith agus arán donn do na scoláirí ar an lá deiridh.

Ginearálta:

Malartú Fraincise: Chuaigh roinnt mac léinn ón gcúigiú bliain agus mic léinn na hidirbhliana ar aghaidh go dtí an Fhrainc le hOidí Shane agus Camille. Bhí am iontach acu ag iniúchadh na Fraince agus ag fanacht lena dteaghlaigh ósta. Beidh mic léinn Francacha ag taisteal go hÉirinn sna seachtainí atá romhainn agus táimid ag tnúth le beannacht a thabhairt dóibh.

Lá na Speiceas Dúchasacha: D’eagraigh an Coiste Glas lá feasachta le déanaí - Lá na Speiceas Dúchasacha. Thug sé seo deis do gach mac léinn iniúchadh a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i dtóraíocht taisce. Lá iontach faisnéiseach a bhí ann.

Léiriú do thúistí Bl.3 faoin idirbhliain: Tugadh deis do scoláirí na tríú bliana agus dá dtuismitheoirí bualadh le comhordaitheoir na hidirbhliana, Oide Aaron, maidir leis an Idirbhliain. Thug sé seo deis dóibh machnamh a dhéanamh ar an idirbhliain mar rogha don iar-bhliain chomh maith le deis tuilleadh a fháil amach faoin gclár.

Cruinniu Eolais – Rogha Ábhair: Bhí cruinniú rogha ábhair ag lucht na hIdirbhliana an tseachtain ar na mallaibh. Bhí deis acu smaoineamh faoin mbliain seo chugainn. Rinne na múinteoirí léiriú daoibh.

Bréagscrúdaithe: Chríochnaigh an séú bliain agus an tríú bhlian lena mbréagscrúdaithe. Is féidir leo díriú isteach anois ar a n-athbhreithniú do mhí an Mheithimh.

Club Amhránaíochta: Leanann Club Amhránaíochta ar aghaidh le hOide Helen agus tá na daltaí ag baint sult as. Bíonn siad ag tnúth leis gach Máirt.

Cruinniú Tuistí - Bl.1: D’fhreastail scoláirí na chéad bhliana agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí ar chruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí. Tráthnóna tairbheach a bhí ann agus chuidigh sé le dul chun cinn ár ndaltaí.

Táithí Oibre – GCAT: Chaith mic léinn na cúigiú bliana trí lá lasmuigh den scoil ar shocrúchán oibre do GCAT. Thug sé seo deis dóibh díriú ar ghairmeacha beatha amach anseo.

Sos Lár Téarma: Bhí sos againn tar éis leath téarma gnóthach.

An Bhruiséil - Bl.5 Gnó: Chaith mic léinn gnó na cúigiú bliana cúpla lá sa Bhruiséil le hOidí Tiarnán agus Eibhlín. Thug siad cuairt ar an tuairisceoir Tony Connelly. D’fhreastal said ar sheomraí éalaithe agus ar mhonarchan seacláide. Bhí lá iontach acu i bparliamint na hEorpa agus bhuail Billy Kellehar MEP leo.

Comhairle na nDaltaí: Bhuail Comhairle na nDaltaí le chéile arís chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid oibre go dtí seo le tacaíocht ó Oidí Rebekah agus Emma. Phléigh siad folláine agus ar na rudaí difriúla atá ar siúl sa scoil . Tá siad ag obair ar phleananna agus tá súil acu go gcuideoidh siad le dul chun cinn na scoile. Bhí díospoireacht acu faoí chúrsaí folláine sa scoil.

Cóisir Píotsa do thinreamh feabhsaithe – Rang Iomaí: D’fheabhsaigh Rang Iomaí a bhfreastal le mí anuas, mar gheall air seo bhí cóisir píotsa acu.

Cainteoir - Prinitiseachtaí: D’fhreastail scoláirí na cúigiú agus na séú bliana ar chaint faoi phrintíseachtaí. Bhí sé seo thar a bheith tairbheach do scoláirí a bhí ag smaoineamh ar na slíte bheatha seo.

Bl. 5 Gym: Lean daltaí na cúigiú bliana lena modúl san ionad aclaíochta.

Cuairt ar Amharclann: Chuaigh daltaí na tríú bliana go dtí an amharclann le hOidí Emma, Laura agus Lauren chun ‘The Merchant of Venice’ a fheiceáil. Turas tábhachtach a bhí ann agus cabhróidh sé lena athbhreithniú.

Arklow Music Festival: Comghairdeas le Donncha (Idirbhliain) agus Layla (Bl.1) a bhí san iomaíocht ina gcomórtais cainte poiblí. Tháinig Donncha sa chéad áit agus Layla sa dara háit. Maith sibh.

An Idirbhliain:

Taithí Oibre: Chaith daltaí na hIdirbhliana seachtain lasmuigh den scoil ar shocrúchán oibre. Thug sé seo deis dóibh díriú ar ghairmeacha beatha amach anseo.

Turas – Kylemore Karting: Chaith na daltaí lá i mBaile Átha Cliath le hOide Aaron, chuaigh siad ag cairtíneacht. Bhí lá iontach agus iomaíoch acu!

Obair Dheonach: Lean an grúpa YSI ar aghaidh lena n-obair dheonach le déanaí.

Gym: Gym: Leanann lucht na hidirbhliana ar aghaidh leis an modúl san ionad aclaíochta an tseachtain. Tá sé mar chuid de rang corpoideachais le hOide Dearan.

Oíche Gairmeacha: Fuair lucht na Idirbhliana go leor eolais ó na gairmeacha difriúla. Buíochas mór do na daoine a tháinig amach chun cainte lenár ndaltaí.

Garchabhair: Bhí lá thar a bheith tábhachtach acu ag foghlaim garchabhair. Ní bhíonn a fhios ag éinne cathain mbeadh na scileanna seo ag teastáil, mar sin tá sé tábhachtach a bheith ullamh

Mini –med: D’fhreastail roinnt mac léinn ar cheardlann leighis le déanaí, cuid acu ar líne agus cuid acu go fisiciúil. D’fhoghlaim siad go leor agus bhain siad taitneamh as

Comórtas Fiontraíochta: Bhí daltaí ón Idirbhliain san iomaíocht sa Chomórtas Fiontraíochta i gCIll Mhantáin. Bhí lá iontach acu. Eispéireas luachmhar a bhí ann! Bhí siad os comhair an phainéil, ar nós ‘Dragon’s Den’ agus ina dhiaidh sin d’fhreastail siad ar cheardlann. Bhain siad sult as an lá. Maith sibh Cian, Cillian, Luke, Luka agus Donncha.

Turas Ghleann Dá Loch: Bhí lá den scoth ag rang Iomaí ag plandáil 34 chrann beithe, darach, cuilinn, agus caorthainn sa Pháirc Náisiúnta Chill Mhantáin. Mairfidh roinnt de na crainn seo suas le 800 bliain! Slí maith tionchar dearfach a bheith againn ar an domhan sa lá atá inniu ann. Freisin, bhí lá iontach ag rang Dairnis sa Pháirc. Chuir siad 47 gcrann dhúchusacha sa talamh, idir Beith, Péine Albanach, agus Coll. Mairfidh na crainn seo do na céadta bliain! Slí maith tionchar dearfach a bheith againn ar an domhan sa lá atá inniu ann.

LawEd: D’fhreastail siad ar cheardlann bunaithe ar chóras dlí na hÉireann. D'fhoghlaim siad go leor agus d'éirigh leo páirt a ghlacadh i dtriail bhréige.

Tiomáint - School of Excellence: Bhí siad i mbun ceardlann tiomána (carr agus é-scooter) le gairid. Eispéireas den scoth ba ea é, d'fhoghlaim siad conas tiomáint - an chuid is mó dóibh!

An Spórt:

Sacar

Craobh Laighean -Buachaillí faoi 15: Ní féidir linn a bheith níos bródúla as ár mbuachaillí. Cluiche an-dúshlánach a bhí ann. D’imir siad go léir go maith. Ar an drochuair níor éirigh leo an bua a fháil ach lean siad ar aghaidh go dtí an soicind deireanach. Mí-ádh leaids, beidh lá eile agaibh.

Cluiche ceathrú ceannais - Comórtas Sraith na Seaimpíní Laighean: Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 15 e déanaí . Bhí sé i gcoinne Borris CC agus d’éirigh leo an bua a fháil. Ba é 5-1 an scór deiridh le trí chúl ó Chiarán Mac Cathmhaoil, ceann amháin ó ️ Chian ó Murchú agus ceann eile ó Jonathan Nuzum. Comhghairdeas libh, a bhuachaillí!

Sacar Cailíní - Bl.1: Comórtas Laighean - Cluiche Leathcheannais: Bhí cluiche ag na cailíní bl.1 ar an mallaibh. Cluiche den scoth a bhí ann. Ba é 2-1 an scór deiridh le dhá chúl ó Katie Nuzum. Maith sibh, a chailíní.

Sacar faoi 19 - Cailíní: Bhí ár gcailíní san iomaíocht i leath chraobh Laighean le gairid agus bhí sé i gcoinne Choláiste Chill Mhantáin. Ba é 7-4 an scór deiridh. Tá siad cáilithe don chluiche ceannais anois.

CLG

Cluiche Craobh Laighean - Buachaillí Sóisearacha: Bhí na buachaillí san iomaíocht i gCluiche Ceannais Laighean. Bhí sé i gcoinne Choláiste Abbáin. D’éirigh leo an bua a fháil agus is ‘Seaimpíní Laighean’ iad anois - Comhghairdeas libh! Bua iontach sa deiridh. 3:4 go 1:3 - Ba mhór an t-éacht é gan aon amhras.

Sóisear faoi 16: Bhí cluiche ag na buachaillí i gcoinne ‘Portlaoise College’ . D’oibrigh siad go maith mar fhoireann agus léirigh siad go leor cumais. D’éirigh leo an bua a fháil. Ba é 7-10 go 3-5 an scor deiridh. Maith sibh leaids!

Cluiche Leathcheannais - Cailíní Sinsir i gcoinne St. Kevins: Ní féidir linn a bheith níos bródúla as ár gcailíní. Cluiche an-dúshlánach a bhí ann. Ba é 2-3 go 2-8 an scór deiridh. D’imir siad go léir go maith cé go raibh sé an-fhuar. Ar an drochuair níor éirigh leo an bua a fháil ach lean siad ar aghaidh go dtí an soicind deireanach. Ní féidir linn laoch na himeartha a roghnú mar bhí siad ar fad ar fheabhas. Moladh speisialta do Éadaoin Ní Chatháin - Captaen na foirne i mbliana. Léirigh sí ceannaireacht ó tús na bliana. Mí-ádh.

Buachaillí Sínsearacha: Tá ár bhfoireann shinsear cáilithe don chluiche ceannais anois tar éis bua cuimsitheach i gcoinne Baile Choimín. D’éirigh leo deiseanna cúl a chruthú agus a thógáil agus b’shin an difriocht a bhí ann ag deireadh an chluiche. An scór deiridh - GCM 6-6 Baile Coimín 1-11 - Treise libh a bhuachaillí!

Rugbaí

An fhoireann sóisir: Bhí cluiche ag na buachaillí i gcoinne Choláiste Creagh i nGuaire. Cluiche an-iomaíoch a bhí ann, faraor níor éirigh leo. Mí-ádh leaids, beidh lá eile agaibh. Freisin, bhí cluiche ag an bhfoireann sinsir i gcoinne Choláiste Creagh. Cluiche iontach a bhí ann agus d’éirigh leo an bua a fháil. Maith sibh!

Bliots - Cailíní: Bhí na cailíní faoi 16 san iomaíocht i gComórtas Laighean. Bhí lá iontach acu. D’éirigh leo cluiche amháin a bhuacaint agus chríochnaigh siad cluiche eile ar comhscór. Maith sibh, a chailíní .

Rugbaí - Buachaillí Sinsearacha: Bhí cluiche ag na buachaillí i gcoinne Bagenalstown inné. Cluiche cóngarach a bhí ann.D’éirigh leo an bua a fháil sa deireadh. An scór deiridh: 37-21. Buachaillí Sóisearacha: Bhí cluiche acu i gcoinne Bagenalstown freisin. Cluiche fíor deacair a bhí ann. Ar an drochuair níor éirigh leo ach beidh lá eile acu.

Galf: Bhí roinnt daltaí páirteach i gcomórtas gailf le déanaí. Bhí lá mhaith acu agus ní féidir leo fanacht go dtí an chéad lá eile.

Na Meáin Shóisialta:

Twitter (@nuachtGCM)

Facebook (Gaelcholáiste na Mara)

Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Imeachtaí is déanaí
31-Bealt-2024 12:00
22/08/2024 08:40:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

23-Lún-2024 08:50
23/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 6
Ionduchtú Bliain 6

26-Lún-2024 08:50
26/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 1
Ionduchtú Bliain 1

Nuacht is Déanaí
17-Meith-2024
Eolas anseo faoi dheireadh na bliana seo agus tús na bliana seo chugainn. Information here relating to the end of this year and the start of next year.
04-Meith-2024
Sonraí faoin mbus le haghaidh na scrúduithe stát.
31-Bealt-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
29-Bealt-2024
'The Field' by John B. Keane
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara