Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Eanáir 2024- Gaelcholáiste na Mara

An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
30-Eanáir-24
Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Eanáir 2024- Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara

Mí Eanáir 2024

‘Ní fhaghann cos’ na comhnaidh aon nídh’

Fáilte ar ais, tá súil againn go raibh saoire deas agaibh go léir!

Ginearálta:

Craobh na hÉireann - Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: An tseachtain seo caite thaistil ár bhfoireann díospóireachta go dtí an Tulach Mhór ar bhus le lucht tacaíochta, idir dhaltaí agus mhúinteoirí, chun páirt a ghlacadh i gCraobh na hÉireann - Comórtas Diospóireachta Uí Chadhain. Sa chomórtas sinsearach bhí Cillian Ó Sulleabháin , Alex Muntean agus Rónan Ó hÍcí ar an bhfoireann. Bhí iomaíocht dhian idir na foirne agus labhair siad go láidir i bhfabhar an rúin spéisiúil seo “Faigheann an Ghaeilge cothrom na féinne ó reachtaíocht na tíre seo.” Faraor, ní raibh an bua acu ach Ní fhéadfaimis a bheith níos bródúla astu leis an taispeántas láidir a thug siad - beidh lá eile ag an bPaorach! Caithfimid aitheantas a thabhairt dóibh go léir as an méid oibre a bhí déanta acu…sa scoil, sa bhaile agus ar líne le hOidí Eibhlín agus Tiarnán. Bhí a dtiomantas le moladh cinnte.

Eolaí Óg: Ghlac scoláirí na hidirbhliana, Cillian Ó Suilleabháin agus Donncha Ó Raghallaigh páirt i gcomórtas na n-eolaithe óga le déanaí. D’oibrigh siad go dian ar an eolas ábhartha a bhailiú agus a gcuid torthaí a phróiseáil le hOidí Rebecca agus Aoife. Bhí siad ar fheabhas. Tugadh ard moladh do na buachaillí. Rinneadar an-obair ar fad!

Bréagscrúdaithe: Thosaigh an séú bliain lena mbréagscrúdaithe agus beidh siad agus an tríú bhlian críochnaithe roimh an sos lár-tearma. Guímid gach rath orthu

Comhairle na nDaltaí: Bhuail Comhairle na nDaltaí le chéile arís chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid oibre go dtí seo le tacaíocht ó Oidí Rebekah agus Emma. Phléigh siad folláine agus cad atá ar siúl sa scoil faoi láthair agus cad gur féidir leo a dhéanamh. Bhí díospoireacht bhríomhar agus fiúntach ann. Tá siad ag obair ar phlean agus tá súil acu go gcuideoidh siad le cúrsaí folláine sa scoil. Freisin, d’éagraigh siad ‘Pot Noodle Aoine’ don phobal scoile. Bhí na daltaí ar fad an-sásta leo.

Lá Traenála: Bhí lá traenála ag na múinteoirí le hOIDE, bhí béim curtha ar an tSraith Shóisearach. Bhí lá an-thairbheach acu.

Coiste Glas: Bhuail an Coiste Glas le chéile arís le hOide Aaron. Phléigh siad an cheist maidir le hathchúrsáil ar scoil agus tá súil acu go n-úsáidfidh na daltaí go léir na boscaí bruscair athchúrsála i gceart.

Club Amhránaíochta:Lean Club Amhránaíochta ar aghaidh le hOide Helen agus tá na daltaí ag baint sult as. Bíonn siad ag tnúth leis gach Máirt.

Ceardlann ‘Fighting Words’: D’fhreastail lucht na chéad bhliana ar Cheardlann ‘Fighting Words’ ar an gCéadaoin sa leabharlann. Maidin taiteamhach a bhí ann cinnte!

Cruinniú Tuistí - Bl.5: D’fhreastail scoláirí na cúigiú bliana agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí ar chruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí. Tráthnóna tairbheach a bhí ann agus chuidigh sé le dul chun cinn ár ndaltaí.

An Idirbhliain:

Obair Dheonach: Thosaigh an grúpa 2 YSI lena n-obair dheonach le déanaí. Chuaigh grúpa amháin go dtí teach altranais agus grúpa eile go dtí an gaelscoil, leanfaidh siad ar aghaidh leis seo ar feadh cúpla seachtain.

Ceardlann Drummaí:Rinne na daltaí go léir ceardlann drumadóireachta le 'Rhythm and Shakes’ an tseacthain seo caite. Lá iontach don cheol is don chruthaitheacht a bhí ann.

Turas Eolaí Óg: Bhí lá iontach ag lucht na hIdirbhliana sa RDS an mhí seo. Thug said tacaíocht dár ndaltaí Cillian agus Donncha leis an dturgnamh biatais!

Gym: Lean gach mac léinn ar aghaidh lena modúl giomnáisiam an mhí seo, d’fhreastail siad ar ghiomnáisiam ‘Stephen Hurley’ uair sa tseachtain. Tá siad go léir ag baint an-taitneamh as an taithí agus ag cruthú nósanna sláintiúla.

Aoi-Chainteoir LEO: Thug cainteoir ón oifig fiontraíochta áitiúil caint an-tairbheach don bhliain ghrúpa agus thug sé tacaíocht dóibh maidir lena mionchomhlachtaí.

Taithí Oibre: Bhí daltaí na hIdirbhliana ar a dtaithí oibre roimh an sos lár téarma. Ba dheis iontach é seo dóibh toisc go bhfuair siad an deis taithí a fháil ar an saol oibre agus bhí siad in ann smaoineamh faoina gairmeacha beatha amach anseo.

An Spórt:

Craobh Laighin – Sacar: Dé Luain seo a d’imigh tharainn bhí craobh Laighin ag ár mbuachaillí faoi 19 i mBaile Átha Cliath. Bhí an cluiche i gcoinne Ardscoil Chiaráin Clara. Fuair Ardscoil Chiaráin an chéad chúl, bhí na buachaillí faoi bhrú ach fuair Brian Mac Cathmhaoil cúl ar ais. Arís, fuair an fhoireann eile cúl eile ach ag an nóiméad deiridh thángamar ar ais le cúl ó Cian Ó Nualáin. Chríochnaigh an cluiche ar comhscór, ansin bhí orthu am breise a imirt- ní dhearna sé ach cur leis an teannas! Lean na buachaillí ar aghaidh ag imirt agus agus imirt cé go raibh sé an-ghaofar agus fuar. Ach sa nóiméad deireanach scoráil an fhoireann eile cúl agus ní raibh am fágtha. Ba é 2-3 an scór deiridh. Bhí mí-ádh orthu. Bhí Oide Gearóid agus an scoil go léir an-bhródúil as an bhfoireann agus cinnte go mbeidh lá eile acu.

Leath Craobh Laighin i gcoinne Choláiste Ghlór na Mara: Bhí cluiche (Leath Craobh Laighin) ag na buachaillí (faoi 19) . Cluiche an-dúshlánach a bhí ann ach d’éirigh leo an bua a fháil tar éis am breise. Cúl ó Thomas ó Raghallaigh agus cúl eile ó Jack Mac Fhloinn. Ba é 2-0 an scór deiridh.

Sacar – Bl.1 Buachaillí: Bhí cluiche ag na buachaillí (Bl. 1). Bhí cluiche iontach acu agus d’éirigh leo an bua a fháil!! Cluiche den scoth a bhí ann agus léirigh siad go leor cumais. Ba é 4-1 an scor deiridh. Caithfimid aitheantas a thabhairt do Chian a bhí ar fheabhas. Bhí cluiche eile acu ach ar an drochuair níor éirigh leo ach tá ait gnóthaithe acu sa chéad bhabhta eile.

Sacar – faoi 15 Buachaillí: Bhí an fhoireann faoí 15 an-ghnóthach chomh maith agus d’imir siad dhá chluiche.D’éirigh leo an bua a fháil sa chéad chluiche agus chríochnaigh sé leis an scór 2-1. Freisin, bhí siad iomaíocht sa leath craobh (LG/CM). Bhí cluiche i gcoinne Woodbrook agus bhí cluiche den chéad scoth acu. Ba é 5-0 an scór deiridh. Caithfimid aitheantas a thabhairt do Jonathan Nuzum a scóráil ceithre chúl ar an lá. Bhí cluiche eile (Craobh CM/LG) acu, an uair seo bhí sé i gcoinne EGS. Cluiche an-dúshlánach a bhí ann ach d’éirigh leo an bua a fháil sa deireadh. Ba é 1-0 an scór deiridh. ️ Scóráil Jonathan Nuzum an t-aon chúl amháin.

Sacar – faoi 15 Cailiní: Leath Craobh Laighin: Bhí cluiche ag na cailíní faoí 15 inné, leath craobh Laighin a bhí ann. D’oibrigh na cailíní go maith mar fhoireann agus léirigh siad go leor cumais. Cluiche an-iomaíoch a bhí ann ach ar an droch uair , níor éirigh leo. Ba é 1-3 an scór deiridh. Bhí cluiche eile acu, an iarraidh seo bhí i gcoinne Naomh Mhuire. D’imir na cailíní go maith, áfach níor éirigh leo. Bhí cluiche den scoth ag Katie (Bl.1), Éireann (Bl.1) agus Lucy (Bl.2). Agus bhí siad amach arís, an uair seo bhí sé i gcoinne St. David’s SS. Cluiche an-deacair a bhí ann ach thosaigh ár gcailíní go láidir agus scóráil Saoirse (Bl.2) an chéad chúl. Faraor níor éirigh leo an bua a fháil. Mí-ádh!

Lúthchleasaíocht: Bhí lá iontach ag ár lúthchleasaithe i mBaile Átha Cliath le déanaí, bhí siad san iomaíocht i gcomórtas lúthchleasaíochta. Cáilíochtaí Laighean le haghaidh Alaoise (Bl.3), Cillian (IB), Aoife (Bl.2), Aoibheann (Bl.2) agus Layla (Bl.1).

Rugbaí: Bhí cluiche iontach ag na buachaillí i gcoinne Bridgetown inniu, d’éirigh leo an bua a fháil. D’imir siad go léir go maith, go háirithe Aaron, Darragh agus Fionn. Maith sibh!!

Na Meáin Shóisialta:

Lean muid ar:

Twitter (@nuachtGCM)

Facebook (Gaelcholáiste na Mara)

Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Imeachtaí is déanaí
31-Bealt-2024 12:00
22/08/2024 08:40:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

23-Lún-2024 08:50
23/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 6
Ionduchtú Bliain 6

26-Lún-2024 08:50
26/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 1
Ionduchtú Bliain 1

Nuacht is Déanaí
17-Meith-2024
Eolas anseo faoi dheireadh na bliana seo agus tús na bliana seo chugainn. Information here relating to the end of this year and the start of next year.
04-Meith-2024
Sonraí faoin mbus le haghaidh na scrúduithe stát.
31-Bealt-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
29-Bealt-2024
'The Field' by John B. Keane
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara