Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Aibreáin agus Mí na Bealtaine 2023 - Gaelcholáiste na Mara

An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
26-Bealtaine-23
Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Aibreáin agus Mí na Bealtaine 2023 - Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara

Mí Aibreáin agus Mí na Bealtaine

‘Maireann croí éadroim i bhfad.’

Ginearálta:

Scrúduithe Samhraidh 2023: Thosaigh Bl.1, Bl.2 agus Bl.5 a gcuid scrúduithe ar an Luan seo caite chun críoch a chur le cúrsaí scoile.

Bl.3: D'fhágamar slán don tríú bliana an tseachtain seo caite Guímid gach rath orthu sna scrúduithe Stáit.

Oíche Bhronnta – Bl.6:Bhí ócáid álainn againn chun slán a rá do dhaltaí na séú bliana. Ócáid shuáilceach a bhí ann. Roghnaíodh Alicia Phuirséalach Ní Shiúrtáin mar Sár dalta na Bliana agus Síofradh Bhreathnach-Peelo mar Ghaeilgeoir na Bliana. Comhgháirdeachas leo.

Lá Spóirt:Bhí lá iontach againn le déanaí i nGCM. Bhí an ghrian ag taitneamh agus chríochnaigh an lá le cluiche idir na múinteoirí agus na daltaí. Bhí an-spraoi againn go léir agus bhain na múinteoirí an bua amach sa deireadh!!!

Scrúduithe Cainte: Chuir scoláirí na cúigiú bliana tús lena gcuid scrúduithe an tseachtain seo caite. Thosaigh siad lena scrúduithe béil sa Ghaeilge agus Fraincis ina dhiaidh sin.

Comhairle na nDaltaí: Bhuail an Chomhairle le chéile den uair dheireanach i mbliana le hOide Laura. Phléigh siad gach rud a rinne siad agus na spriocanna don bhliain seo chugainn. Bronnadh an bratach omra orthu ó hOide Rebekah freisin. Comhghairdeas le gach duine a bhí páirteach.

Comhairle na nDaltaí: Bhuail Comhairle na nDaltaí le chéile chun 'Dorcha go Sorcha’ a phlé le hOidí Laura agus Rebekah. Bhí an Chomhairle ag bailiú airgid ar son ‘Pieta House’ agus tá níos mó ná €1100 acu faoi láthair. Tá nasc ar na meáin shóisialta dá mba mhaith le héinne cur leis.

Turas: Bhí turas den scoth ag mic léinn na dara bliana agus an chéad bhliain. D’eagraigh Oide Rebekah agus Oide Eibhlín na turasanna dóibh agus chuaigh siad go dtí an Stables - Ionad Eachtraíochta i nGuaire. Bhí lá iontach acu agus bhí críoch mhaith leis an mbliain acu i nGaelcholáiste na Mara.

Coicís Stáidéir: Thosaíomar, mar scoil, an cleachtas seo anuraidh agus bhí aiseolas an-dearfach ina dhiadh. Go bunúsach an rud a bhí i gceist ná gur chuir gach múinteoir tréimhse amháin ar leathtaobh chun eolas a thabhairt don ghrúpa faoi conas stáidéar a dhéanamh sna hábhair. Bhí go leor fiúntas ag baint leis an obair seo i gcomhthéacs daltaí a hullmhú le haghaidh scrúduithe scoile agus scrúduithe stáit ag deireadh na bliana.

Scrúdú Practiciúil Ealáine:Chríochnaigh an séú bliain a gcuid scrúduithe praiticiúla. D’oibrigh siad go maith le linn an tréimhse sin agus bhí Oide Róisín an-sásta leis an obair a rinne siad go léir.

Scrúdú Practiciúil Foirgníochta: Chríochnaigh an séú bliain a gcuid scrúduithe praiticiúla i bhfoirgníocht. D’oibrigh siad go maith le linn an tréimhse sin agus le dhá bhliain anuas. Bhí Oide Gearóid an-sásta leis an obair a rinne siad go léir.

Snámh: Chríochnaigh an chéad bhliain leis an modúl snámha an tseachtain seo caite. Bhí sé mar chuid de rang corpoideachais le hOide Dearan.

An Idirbhliain:

Bronnadh IB– D'éagraigh Oide Aaron bronnadh den scoth don Idirbhliain. Bhí sé iontach go bhfuair siad an deis an bhliain a cheiliúradh!! Cinnte, tá siad réidh le haghaidh an chéad dúshlán eile i mbliain a cúig. Comhgháirdeachas le Rónán Ó hIcí a bhuaigh an duais mór John Deasy, le Alexandru Muntean a bhuaigh an Gradam Gaeilgeoir na bliana agus le Brian Mac Cathmhaoil a bhfuair Realt spóirt na bliana.

Béarbaiciú (BBQ) D'éagraigh na daltaí béarbaiciú ar an lá deiridh. Rinne siad na pleananna agus an chócaireacht iad fhéin. Bhí siad an-sásta le gach rud.

Turas go Dún Mór: Bhí lá iontach ag daltaí na hidirbhliana i nDún Mór. Bhain siad sult as lá faoin ngrian agus ghlac siad páirt i go leor gníomhaíochtaí spóirt uisce.

Dáíl Éireann: Thug lucht na hIdirbhliana cuairt ar Dháil Éireann le hOidí Dónal agus Bernie. Turas tairbheach a bhí ann, agus bhí lá den scoth acu.

Turas go músaem ‘Epic’: Tar éis an turas go dtí an Dáil, thug daltaí na hIdirbhliana cuairt ar Mhúsaem ‘Epic’, bhain siad go léir sult as.

Ceardlann - Féinchosaint: Nuair a bhí leath an ghrúpa i mBaile Átha Cliath bhí an leath eile an-ghnóthach le cúrsa féinchosanta.Tá na bunscileanna thar a bheith tábhachtach do gach uile duine.

Gym: Chríochnaigh lucht na hidirbhliana an modúl sa gym. Bhí sé mar chuid de rang corpoideachais le hOide Dearan.

Gaisce 2023: Chuir lucht na hIdirbhliana críoch don Ghaisce i mbliana le siulóid suas na Sléibhte Chill Mhantaín. Bhí toirneach agus tintreach acu i rith an lae agus bhí sé an-fhliuch ach rinne siad é le chéile mar fhoireann. Rinne Príomhoide Tony, agus Oidí Emma agus Doireann an siulóid ar an gcéad lá, d’fhan Oidí Aaron, Emma, Doireann agus Ciara thar oíche leo agus chríochnaigh siad an dúshlán leo ar an dara lá. Cinnte bhí turas an-fhiúntach acu.

Barcelona: Buaicphointe na bliana. Bhí ceithre lá iontach ag mic léinn na hidirbhliana i mBarcelona. Chuaigh Oidí Laura, Aaron, Roisín agus Emma thar sáile le 59 daltaí. Bhí cúpla lá an-ghnóthach acu agus bhí am den scoth acu. Bhain siad taitneamh as radharcanna na gcathrach, suaimhneas na trá, an spraoi i bPortaventura agus go leor eile.

Obair Dheonach: Tar éis cúpla seachtain tairbheach chríochnaigh lucht na hIdirbhliana obair dheonach. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an teach altranais áitiúil (Asgard) agus leis an nGaelscoil áitiúil as deis a thabhairt dár mic léinn a bheith páirteach sa timpeallacht. Táimid ag tnúth le leanúint leis an obair seo sa scoilbhliain seo chugainn .

Gym: Léan lucht na hidirbhliana ar aghaidh leis an modúl sa gym. Tá sé mar chuid de rang corpoideachais le hOide Dearan.

An Spórt:

Peil Ghaelach - Buachaillí Bl.1: Bhí na buachaillí san iomanaíocht sa croabh Cill Mhantáin an tseachtain seo caite i gcoinne St. Davids. Bhí cluiche den chéad scoth acu, agus bhuaigh siad. D'imir gach duine go hiontach go háirithe Jonathan agus Aaron.

Craobh Laighean - Cailíní Bl. 1: Bhí na cailíní san iomanaíocht sa croabh Laigheann an tseachtain seo caite i gcoinne Ghaelcholáiste Cheatharlach, ar an drochuair níor bhuaigh siad. Chaill siad agus an scór deiridh a bhí ann ná 3-0. Bhí cluiche den scoth ag na cailíní agus táimid thar a bheith bródúil astu ar fad!

Peil Ghaelach – Cailíní Bl. 1: Bhí lá den scoth ag na cailíní. Bhuaigh siad gach cluiche a bhí acu. 6-4 go dtí 0-0 Temple Carraig, 1-8 go dtí 2-2 agus St Kevin's (A) agus 4-2 go dtí 2-7 St Kevin's (B). D'imir gach duine go hiontach go háirithe Naoise Ní Chonchúir.

Galf: Chuaigh 28 daltaí go dtí Arklow Golf Links an Déardaoin seo chaite chun comórtas Galf eatarthu féin a imirt. Bhí an-chuid dóibh an-nua don chluiche agus d'éirigh go han-mhaith leo. Bhí sé oscailte do gach dalta sa scoil. Is é seo an chéad bhliain de chomórtas galf bliantúil GCM agus tá súil againn go bhfásfaidh na huimhreachasa saodhchaí agus go mbeidh cailíní agus buachaillí á imirt. Tháinig Rory Ó hAonghusa sa chéad áit, Tom Ó Donnchú sa dara háit agus Conor Ó Duigeannáin sa tríú háit. Gabhaimid ár mbuíochas mhór do Arklow Golf Links as na háiseanna a thabhairt dúinn don lá iontach, spraíúil.

Cluiche Ceannais Chill Mhantáin:Táimid an-bhródúil as na buachaillí shóisear a bhí siad san iomaíocht i gcluiche ceannais an tseachtain seo caite i gcoinne Templecarrig. Ar an drochuair chaill siad le dhá phointe. Bhí siad go léir ar fheabhas go háirithe Jonathan, Aaron, Jack agus Finn. D’imir siad go dtí an deireadh agus bhuail siad an trasnán san nóiméad deirneach - Beidh lá eile acu gan aon amhras!

Cluiche Ceannais Chill Mhantáin: Bhuaigh na buachaillí sinsearacha an cluiche ceannais Chill Mhantáin an tseachtain seo caite. Bhí cluiche i gcoinne EGS. Ba é 3-7 go 1-8 an scór deiridh! DOCHREIDTE leaids! Bhí cluiche den scoth acu, tá siad le moladh go mór. D’fhan GCM ag ionsaí go dtí deireadh an chluiche chun an bua a ghnóthú. Bhí Oidí Cathal agus Tiarnán an-bródúil astu go léir.

Leath craobh Laighean - Comórtas na hIdirbhliana: Bhí cluiche mór ag lucht na hIdirbhliana inniu i gcoinne St. Joseph’s - Droichead Chaisleán Loiste. Cluiche cóngarach a bhí ann agus rinne na leaids gach iarracht ach ar an drochuair chaill siad. Beidh lá eile ag an bPaorach

Galf: Comhgháirdeas le Conor Ó Duigeannaín (Bl.1) - Bhuaigh sé an comórtas gailf an tseachtain seo caite.

CLG - Cluiche Ceannais Laighean: D’imir na buachaillí shóisearacha sa chluiche ceannais Laighean an tseachtain seo caite. Bhí an cluiche i gcoinne Choláiste Abhainn Rí ó Chill Chainnigh. Ar an drochuair níor éirigh leo an bua a fháil ach lean siad ar aghaidh go dtí an fheadóg dheireanach. Ba é 2-8 go 1-10 an scór deireanach. Tar éis tús neirbhíseach thosaigh na buachaillí ag scóráil. Ag leath ama bhí siad ocht gcúilín síos ach thainig siad ar ais tar éis a lán oibre, faraor rith siad as am agus chaill siad siad leis an bhfarasbarr is lú. Mí ádh, a bhuachaillí - táimid an-bhródúil asaibh go léir.

CLG - Buachaillí Sóisearacha: Bhí bua slachtmhar ag na buachaillí sóisearacha i gcoinne St. David's. Bhíodar chun cinn ó thús go dtí deireadh an chluiche agus tá siad cáilithe anois do Chluiche Ceannais an Chontae. Maith sibh, a bhuachaillí.

Lúthchleasaíocht: Bhí lá iontach ag na lúthchleasaithe i rith na seachtaine ag an gcomórtas Raon agus Reatha sna Clocha Liath. Comhghairdeas dóibh go léir a ghlac páirt. Roinnt buaite acu chomh maith! Bonn cré-umha do na cailíní faoi 14, agus faoi 15 sa rás 4x100m! Faoi 14: Kaila, Aoife, Aoibhinn, Rose. Faoi 15: Aoibhinn, Emma, Alaoise agus Sadhbh. Chomhghairdeas chomh maith le foireann na buachaillí, Liam, Dylan, Charlie agus Alexander, a tháinig sa 3ú háit chomh maith. Sna duaiseanna aonair tháinig Nessa sa chéad áit sa rás 300m, Kaila sa 3ú háit, agus bhí Aaron sa chéad áit i rás na mbuachaillí. Tháinig Aoife sa dara háit sa rás 800m. Chomhghairdeas le gach uile duine acu, táimid an-bhródúil asaibh go léir!

Focal Scoir: Tá súil againn go mbeidh Samhradh deas ag gach éinne. Lig bhur scith, bí sábháilte agus feicfimid sibh go léir ag deireadh mí Lúnasa!

Na Meáin Shóisialta:

Lean muid ar:

Twitter (@nuachtGCM)

Facebook (Gaelcholáiste na Mara)

Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Imeachtaí is déanaí
31-Bealt-2024 12:00
22/08/2024 08:40:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

23-Lún-2024 08:50
23/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 6
Ionduchtú Bliain 6

26-Lún-2024 08:50
26/08/2024 15:45:00
Ionduchtú Bliain 1
Ionduchtú Bliain 1

Nuacht is Déanaí
17-Meith-2024
Eolas anseo faoi dheireadh na bliana seo agus tús na bliana seo chugainn. Information here relating to the end of this year and the start of next year.
04-Meith-2024
Sonraí faoin mbus le haghaidh na scrúduithe stát.
31-Bealt-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
29-Bealt-2024
'The Field' by John B. Keane
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara