Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara - Mí na Samhna 2021

‘Eochair feasa foghlaim.’
21-Samhain-21
Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara - Mí na Samhna 2021

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara: Mí na Samhna 2021

‘Eochair feasa foghlaim.’

Ginearálta:

Díospóireacht Gaeilge:

Bhí díospóireacht ag an bhfoireann shóisearach - Jeremy Andrusiuk, Rónán Ó hIcí agus Alex Muntean agus an bhfoireann shinsearach – Conall Ó Maolaoí, Andrea Ní Fhearghaíl agus Chris Ó Briain i mBaile Átha Cliath i gcoinne Gaelcholáistí eile. Comhghairdeas leis an bhfoireann díospóireachta sóisearach a bhuaigh a ndíospóireacht. Áfach, níor éirigh leis an bhfoireann sinsearaí ach bhí sé soiléir gur chuir siad go leor oibre agus iarrachtaí isteach ag ullmhú leis an bPríomhoide Tony agus Leas Phríomhoide Eibhlín. Beidh na sóisearaigh ag dul ar aghaidh go dtí Craobh Laighin. Maith sibh go léir.

Coiste Glas:

Tháinig an Coiste Glas le chéile arís le hOide Aaron. Tá siad ag cur plean i bhfeidhm chun ár dtimpeallacht scoile a fheabhsú.

Seachtain LADT+:

Rinneamar ceiliúradh ar sheachtain LADT+ an tseachtain seo caite. Eagraíodh gníomhaíochtaí éagsúla le cabhair ó Oide Rebekah agus daltaí ón séú bliain. Chruthaigh siad balla feasachta le faisnéis thábhachtach sa phríomh-halla, bhí lá gan éadaí scoile againn. Chaith ár ndaltaí dathanna éagsúla agus d’ardaigh muid an bhratach LADT+ arís.

Seachtain Thíreolaíochta:

Rinneamar ceiliúradh ar sheachtain thíreolaíochta. Chuir Oide Rebecca tús le go leor gníomhaíochtaí éagsúla - tóraíocht taisce, comórtas grianghrafadóireachta agus comórtas póstaer.

An Phictiúrlann:

Bhí Luan difriúil ag an gcúigiú bliain. Chuaigh siad go dtí an phictiúrlann chun an scannán Éireannach 'Arracht' a fheiscint. Is iontach an rud é go bhfuil scannáin á dtaispeáint sa phictiúrlann áitiúil trí mheán na Gaeilge. Bhí turas iontach acu agus is cinnte gur thaitin sé leo.

Comhairle na nÓg:

D’fhreastail Comhairle na nDaltaí ar Chomhdháil na nÓg ar an Aoine seo caite. Bhí maidin an-tairbheach acu agus bhí gach éinne rannpháirteach.

Turas Ealaíne:

Bhí turas den scoth ag an rang ealaíne (Bl6). Chuaigh siad agus Oide Roisín chuig an nGailearaí Náisiúnta, Ardmhusaem na hÉireann agus Gailearaí Hugh Lane.

Scríbhneoireacht Chruthaitheach (Fighting Words):

Rinne na daltaí ó Rang Árann (Bl.1) ceardlann maidir le scríbhneoireacht chruthaitheach. Bhain siad go léir an-sult as agus gan dabht beidh siad in ann na scileanna a chur i bhfeidhm.

An Spórt:

Peil: Tá na daltaí ag leanúint ar aghaidh ag traenáil (CLG) leis an GDO áitiúil. Bíonn an-spraoi acu! Tá na buachaillí ag traenáil peile le hOide Risteard faoi láthair. Téann grúpaí éagsúla amach leis gach seachtain. na cailíní sinsearacha ag traenáil peile le hOide Laura. Freisin, tá na buachaillí ag traenáil peile le hOide Tiarnán faoi láthair.

Cluiche i gcoinne Glenart:D'éirigh thar barr leis na buachaillí go léir ón 1/2ú bliain a bhí ag imirt ar son na scoile den chéad uair. Léiríodar cumas, scil, díograis agus spioraid le linn an chluiche ar fad - in éineacht le scileanna comhoibrithe agus gcomhghuaillíochta. Beidh todhchaí gheal acu go léir i ngeansaí na scoile má leanann siad ar aghaidh ar an mbonn seo. Treise leo ar fad!

Cluiche i gcoinne Coláiste Chraobh Abhann: Bhí cluiche CLG ag na buachaillí Bl.2 i gcoinne Coláiste Chraobh Abhann. Níor éirigh leo ach beidh lá eile acu, ba léir go raibh a lán traenála déanta acu le hOide Tiarnán.

Cluiche i gcoinne Baile Coimín: Bhí cluiche CLG ag na buachaillí Bl.1 agus Bl.2 i gcoinne Baile Choimín. D’imir na buachaillí ón dara bliain i mBaile Coimín, in éineacht le daltaí áirithe ón gcéad bhliain. D’éirigh thar barr leo ar fad, in ainneoin na haimsire.

Cluiche i gcoinne Gaelcholáiste Ceatharlach: Bhí cluiche ag na buachaillí sinsir i gcoinne Ceatharlach, níor éirigh leo ach cinnte go mbeidh lá eile acu mar tá siad ag traenáil go dian le hOide Risteard.

Bliots - Cailíní Sinsir: Bhí bliots ag na cailíní sinsir le déanaí. Bhí lá iontach ag ár gcailíní. Bhuaigh siad gach cluiche agus beidh an chraobh acu i gcúpla seachtain. Thosaigh siad ag traenáil cúpla seachtain ó shin agus chuir siad a lán oibre isteach le hOide Laura. Maith sibh!

Traenáil Iománaíochta: Lean na daltaí ar aghaidh ag traenáil an tseachtain seo le Príomhoide Tony.

Camógaíocht: Lean na cailíní ar aghaidh ag traenáil le hOidí Doireann agus Avril agus bhí bliots acu ar an Déardaoin seo caite. Bhí lá maith acu agus ba léir go bhfuil an fhoireann ag teacht le chéile. Bhuaigh siad 3 cinn de na 4 chluiche. Bhí cluiche ag na cailíní faoi 16. Bhí sé i gcoinne Glenart agus bhuaigh siad. Bhí Oidí Doireann agus Avril an-sásta leo ar fad.

Sacar: Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 19 i gcoinne Coláiste Ráithin le hOide Risteard. Bhí an bua acu le scór 4-0. Bhí bua iontach ag na buachaillí faoi 17 i gcoinne Coláiste Ráithín. An scór deiridh: 3-0. Bhí Oide Gearóid an-sásta leo.

Bhí cluiche ag an bhfoireann sacair faoi 15 le hOide Martin. Bhí sé i gcoinne St. David’s. Áfach, níor éirigh leo ach cinnte go mbeidh lá eile acu.

Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 19 i gcoinne EGS. Bhí cluiche den scoth acu le bua agus an scor deireanach a bhí ann ná 6-1.

Bhí na cailíní faoi 15 ag traenáil an tseachtain seo le hOide Rebecca agus bcluiche acu i gcoinne na Clocha Liatha. Níor éirigh leo ach bhí Oide Rebecca an-sásta leis an taispeántas.

Lean na buachaillí faoi 15 ag aghaidh ag traenáil le hOide Martin.

Bhí cluiche ag na cailíní faoi 19 i gcoinne Ramsgrange, bhí siad ag traenáil go crua ag ullmhú dá gcluichí le hOide Aoife.

Rugbaí: Bhí bliots rugbaí ag cailíní Bl.1, Bl.2 agus cailíní sinsearacha - rugbaí tadhaill don chéad bhliain agus teagmháil iomlán do chailíní sinsearacha. Bhí cluichí ag na buachaillí Bl.1, Bl.2 agus Bl. 3. Bhí lá maith acu agus is léir go bhfuil siad ag obair go dian.Tá sé iontach go bhfuil siad ar ais ag imirt le hOide Dearan.

Cispheil:Téann na daltaí ag traenáil cispheile gach Céadaoin. Tá siad go léir ag baint sásamh as.

Lúthchleasaíocht: D’fhreastail roinnt mhaith daltaí idir bhuachaillí agus cailíní ar chomórtas lúthchleasaíochta i rith na seachtaine le hOide Dónal. D’éirigh thar barr leo le taispeántaisí iontacha. D’éirigh go maith le na scoláirí sóisearacha go léir ag an gcéad rás tras tíre le tamaill thuas in Avondale. Comhghairdeas le Síofradh (Bl.5) a tháinig sa dara háit sa rás sinsearach.Bhuaigh Chris bonn airgid, bonn cré-umha ag Ed agus Louis. Bhuaigh na buachaillí Sinsearacha (Chris, Louis, Ed, James) an chéad áit mar fhoireann sa rás sinsearach.

An Idirbhliain:

Aoichainteoir: Tháinig Dáithí Ó Murchú isteach chun labhairt leis an ngrúpa maidir leis an tionscadal Eorpach.

An Phictiúrlann: Bhí Luan difriúil don Idirbhliain. Chuaigh siad go dtí an phictiúrlann leis an gcúigiú bliain chun féachaint ar an scannán Éireannach 'Arracht'.

Pluais an Dragain: Bhí daltaí na hidirbhliana ag glacadh páirte i bPluais an Dragain (Dragon's Den).D’éirigh thar barr leis na daltaí go léir a ghlac páirt i bPluais an Dragain (Dragon's Den) le déanaí. B’iad buaiteoirí an chomórtais ná:

  • Turas Tíre - Andrea, Aoife agus Ciara
  • Daisy Totes - Anna agus Nora
  • Flower Power Crochet - Eilís, Hannah agus Naomi
  • You’ve Been Framed - Éadaoin, Molly agus Sarah
  • GCM Jars - Kellie agus Niamh

Ár gcéad míle buíochas le Dónal ón Arklow Business Enterprise Centre agus le Paul ó 8020 Consulting a thug tacaíocht agus urraíocht dúinn le linn an phróisis. Bhain na daltaí an-taitneamh agus an-tairbhe as.

Rith Bándearg:D’eagraigh grúpa YSI an ‘Rith Bándearg’ i mbliana chun airgid a bhailiú le haghaidh taighde ar ailse chíche. Bhailigh siad €655.

Raidió Rí Rá:Tháinig duine ó Raidió RíRá chun ceardlann raidió a dhéanamh leis an Idirbhliain. Bhí lá den scoth acu!

Cúrsa Cóitseála:Chuir na daltaí críoch leis an gcúrsa cóitseála an tseachtain seo caite. Bhí orthu scrúdú a dhéanamh chun na teastais a fháil.

Ceardlann Tin Pot: Bhain ár gcuid daltaí tairbhe as an gceardlann seo toisc go bhfuair siad traenáil ghairmiúil, d'oibrigh siad ar a scileanna cur i láthair agus bhain siad taitneamh as codanna taifeadta ón raidió.

Dátaí tábhachtacha:

Beidh margadh na Nollag ar siúl sa scoil Déardaoin 9ú Nollaig. Beidh táirgí uile atá cruthaithe ag daltaí na scoile á ndíol. Fáilte roimh chách.

Bailiúchán Bia ar son 'Friends of the Community' - spriocdháta: 17ú Nollag.

Na Meáin Sóisialta:

Lean muid ar:

Twitter (@nuachtGCM)

Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Imeachtaí is déanaí
03-Meith-2022 12:00
26/08/2022 15:45:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

29-Lún-2022 09:00
29/08/2022 13:00:00
Ionduchtú Bliain 1
Ionduchtú Bliain 1

30-Lún-2022 09:00
30/08/2022 11:00:00
Ionduchtú Bliain 2
Ionduchtú Bliain 2

Nuacht is Déanaí
13-Meith-2022
Tuairiscí agus féilire 22/23- Information here regarding the Summer reports and the calendar for the next school year 22/23.
03-Meith-2022
Busanna - Ardteist agus Teastas Sóisearach 2022
30-Bealt-2022
Eolas anseo faoi na scrúduithe atá ar siúl an tseachtain seo.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2022 Gaelcholáiste na Mara