Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara: Márta 2022

25-Márta-22
Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara: Márta 2022

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara: Márta 2022

'Tarraingíonn scéal scéal eile.’

Seachtain na Mata:

Bhí Seachtain na Mata sa scoil le gach uile rang páirteach ann. Bhí na daltaí ag imirt cluichí mata ar Mangahigh le comórtas laethúil don dalta a fhaigheanna an méid is mó pointí; comórtais Bingo, srl. ar siúl sna ranganna, fadhb an lae le duaiseanna don bhuaiteoir, agus cóisir mata le cluichí mata & cumarsáid á eagrú ag na meántóirí mata ar an Aoine. Bhí craic ar dóigh againn!

Seachtain na Mara:

D’eagraigh an Coiste Glas agus Oide Aaron ‘Seachtain na Mara’. Ba í aidhm na seachtaine ná feasacht a chruthú faoin bhfarraige. Bhailigh siad airgead ar son ‘Seal Rescue Ireland’ agus tá súil acu rón a ghlacadh go luath amach anseo. D’eagraigh siad díolachán cístí agus bhailigh siad €175. Freisin, chuaigh siad go dtí an trá le daltaí na chéad bhliana chun é a ghlanadh.

Seachtain na Gaeilge:

Bhí seachtain na Gaeilge againn le linn mhí an Mhárta. D’éagraigh Oide Risteard a lán gníomhaíochtaí gaelacha le haghaidh na daltaí . Sin samplaí ó na rudaí rinne siad:

  1. Comórtas Póstaeir
  2. Tráth na gCeist
  3. Comórtas Méimeanna
  4. Seanfhocal an lae
  5. Gúrú na Gramadaí
  6. Comórtas Dúshlánach
  7. Comórtas Bácála

Chruthaigh an tseachtain seo atmaisféar deas sa scoil. Bhain na daltaí sár-taitneamh as.

Ginearálta:

Canadh sa Seomra Ceoil: Bíonn canadh sa seomra ceoil gach seachtain le hOidí Helen agus Bernie. Bíonn an-spraoi ag na daltaí.

Tráth na gCeist Airgeadais: Ghlac na daltaí sóisearacha ó na ranganna gnó páirt i gcomórtas airgeadais níos luaithe, ag dul in iomaíocht leis na mílte daltaí eile timpeall na tíre. D’éirigh thar barr leo agus bhain siad an-sult as. Bhí an bua ag Alex agus Conor. Éacht bainte amach acu. Iad chun cinn ar na foirne go léir timpeall na tíre. Beidh siad ag dul ar aghaidh chuig an craobh idirnaisiúnta amach seo. Maith sibh a bhuachaillí agus a múinteoir Oide Tiarnán.

Caith Amach É: D’fhreastail scoláirí na séú bliana ar cheardlann le déanaí a chabhraigh leo díriú ar an scrúdú cainte. Seó a bhí ann, chun cúnaimh a thabhairt do na daltaí Arteiste atá ag ullmhú don Bhéaltriail Ghaeilge. Seó bríomhar, barúil agus spreagúil lán le stíleanna éagsúla drámaíochta a bhí i gceist. Bhain na daltaí an-taitneamh as.

Comhairle na nDaltaí: Tháinig an Comhairle le chéile arís le hOide Laura. Tá Lá Buí agus Gorm á eagrú acu chun airgid a bhailiú don Úcráin. Tá súil acu cúpla imeacht a reáchtáil ar an lá deiridh don téarma seo.

An tSraith Shóisearach:Tá na daltaí sa dara bliain an-ghóthach faoi láthair mar tá siad ag obair ar a gcuid MRBanna. Beidh siad ag obair ar thascanna éagsúla go dtí deireadh na bliana le tacaíocht a múinteoirí.

Snámh:Chuir daltaí na chéad bhliana tús lena modúl snámha sa chorpoideachas. Beidh siad ag dul chuig linn snámha áitiúil ar feadh sé seachtaine agus beidh siad ag obair go dian ar a gcuid snámha.

Comórtas ‘Money Smarts’: Ghlac roinnt daltaí páirt i gcomórtas ‘Money Smarts’ an tseachtain seo caite (Bl.5 & Bl.6). Beidh foireann amháin ó Bhliain 5 ag dul san iomaíocht le haghaidh €25,000.. Bhuaigh daltaí GCM é anuraidh agus ba mhaith linn é a dhéanamh arís.

Lá Traenála: Bhí an scoil dúnta le haghaidh lá amháin, mar bhí air na múinteoirí traenáil don tSraith Shóisearach a dhéanamh.

An Spórt:

Peil:

Buachaillí Sinsearacha: Bhí cluiche ag na buachaillí sinsearacha i gcoinne Templecarrig agus bhuaigh siad. D’oibrigh na buachaillí go dian, maith sibh!

Buachaillí Bl.2: Bhí cluiche ag na buachaill an tseachtain seo caite i gcoinne Templecarrig, bhí cluiche ionach acu agus bhuaigh siad! Bhí Oide Tiarnán thar a bheith sásta leis an taispeántas.

Buachaillí Bl.2 & Bl.1: D’imir na buachaillí ón dara bliain agus ón gcéad bhliain i gCluiche Ceannais Laighean an tseachtain seo caite agus d’éirigh leo an bua a fháil, ar éigean! Comhscór a bhí ann ag deireadh an chluiche, agus arís nuair a bhí am breise thart. Ach a bhuíochas le ‘laoch na himeartha’ Finn Ó Laoire, nár scaoil sé ach cic amháin thairis sna ciceanna éirice, tá an trófaí ag filleadh go dtí an tInbhear Mór. Maith iad go léir! Bhí Oide Tiarnán an-bhródúil astu.

Buachaillí Faoi 16: Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 16 an tseachtain seo caite, áfach níor éirigh leo. Cinnte go mbeidh lá eile acu.

Cailíní Bl.1: Bhí bliots ag na cailíní ar an Máirt mBaile na Coille. Chuaigh slua mór le hOide Emma. Bhí lá iontach acu. D’oibrigh na cailíní go dian agus léirigh siad go leor poitéinseal.

Cailíní Soisearacha: Bhí bua iontach ag na cailíní soisearacha i gcoinne an Dominican. Ba í Éadaoin Ní Chatháín (IB) imreoir an chluiche. Bhí an scór deiridh 5-02 go 2-06 Bhí siad ar fad ar fheabhas agus léirigh siad croí agus diongbháilteacht. Bhí Oide Laura bródúil astu ar fad.

Lean na foirne go léir ar aghaidh ag traenáil leis an GDO agus na múinteoirí éagsúla. Tá siad go léir ag obair go dian.

Cailíní Bl.1: Bhí bliots ag na cailíní ar an Déardaoin i mBaile Coimín. Chuaigh sula mór le hOide Emma. Bhí lá iontach acu. D’oibrigh na cailíní go dian agus léirigh siad go leor poitéinseal. Bhuaigh siad cluiche amháin as trí.

Sacar:

Bhí Cluiche Leath Ceannais na mBan ag an bhfoireann faoi 19 i gcoinne Choláiste Killian BAC. D’imir siad go iontach agus bhuaigh siad! An scór deiridh a bhí ann ná 5-3. Chuir siad an-chuid oibre isteach le hOide Aoife. Comhghairdeas libh go léir.

Cailíní faoi 19: Bhí cluiche ag an bhfoireann faoi 19 i gcoinne Droichead Chaisleán Loiste – An Iarmhí, ar an drochuair níor éirigh leo. Mí-ádh cailíní.

Buachaillí faoi 15: Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 15 an tseachtain seo caite i gcoinne Choláiste Ráithín. Faraor, níor éirigh leo. Mí-ádh leaids! Leanfaidh siad ag traenáil le hOide Martin.

Cailíní - Bl.1: Bhí cluiche ag cailíní na chéad bhliana i gcoinne Templecarrig, ach ar an drochuair níor éirigh leo ach bhí Oide Emma an-bhródúil astu.

Galf: Bhí roinnt buachaillí ón IB agus Bl.5 ag imirt gailf ar son na scoile an tseachtain seo caite, bhí lá iontach acu.

Traenáil Iománaíochta: Lean na daltaí ar aghaidh ag traenáil an tseachtain seo le Príomhoide Tony.

Camógaíocht: Lean na cailíní ar aghaidh ag traenáil le hOidí Doireann agus Avril.

Cispheil: Téann na daltaí ag traenáil cispheile gach Céadaoin. Tá siad go léir ag baint sult as. Bhí cluiche ag na bucahaillí (Bl.2) i gcoinne Cholaiste Creagh. Ar an drochuair níor éirigh leo, ach tá siad ag feabhsú le gach cluiche.

An Idirbhliain:

Banc Scoile: D’oscail Banc na Scoille an tseachtain seo caite le daltaí na hIdirbhliana i gceannas. Chuir na scoláirí go leor oibre isteach ag súil go n-osclóidh go leor scoláirí cuntais.

Craobh an Chontae den Comórtas Fiontraíochta: Ghlac daltaí (Andrea, Ciara agus Aoife) páirt sa chomórtas le déanaí.

Garchabhair: D'eagraigh Oide Aaron an cheardlann agus d’fhoghlaim siad a lán rud nua. Bhí sé thar a bheith tairbheach. Beidh na scileanna seo an-úsáideach sa todhchaí.

Traenáil Banc na hÉireann: Is traenáil dóibh siúd a bheidh ag glacadh rólanna éagsúla ar fhoireann an bhainc atá i gceist. Beidh bainisteoir, oifigigh mhargaíochta, comhairleoirí digiteacha, agus oifigigh oibríochtaí ina measc. Cabhróidh an traenáil leis an bhfoireann na rólanna seo a chur i gcrích nuair a bhíonn an banc á reáchtáil sa scoil i rith na seachtaine dár tús 28ú Márta.

Podchraoladh: Tá an Idirbhliain ag cruthú podchraolta faoi láthair le hOide Helen - conas iad a dhearadh, a chur i láthair, a thaifead, agus an fhuaim is fearr a fháil. Is féidir leis na daltaí an obair go léir a dhéanamh ar na IPADanna. I bhfoirne de cheathrar, tá siad ag cur podchraolta idir 15 agus 20 nóiméid le chéile, agus ag plé gach saghas ábhair - scannáin, spóirt, tuairimí faoin domhan an lae inniu, srl. Beidh na podchraolta is fearr ón rang ag dul ar aghaidh chuig comórtas Podchraoladh Gael Linn.

Ceardlann ‘Brilliant Mondays’: Ghlac na daltaí páirt i gceardlann le Stephen Kiernan ar an Déardaoin seo caite. Phléigh siad ‘conas is féidir le gnáthdhaoine rudaí neamhghnácha a dhéanamh’. Tríd na scéalaíochta, thug Stephen samplaí cumhachtacha a chur iallach ar na daltaí a chreidiúint iontu féin. Lean an cheardlann an struchtúr céanna leis an leabhar - le Stephen ag cur béime ar gach ceann de na ceithre phríomhphrionsabal : Fís - Pleanáil & Straitéis - Teacht Aniar - Feabhsú Leanúnach. Bhain na daltaí taitneamh agus tairbhe as.

Ceardlann BOI: Bhí ceardlann ag an Idirbhliain le duine ó Bhanc na hÉireann mar chuid den rang gnó bunaithe ar thuiscint airgeadais. Beidh an cheardlann sin ag leanúint ar aghaidh gach seachtain ar feadh sé seachtaine.

Gym:Lean na daltaí ar aghaidh ag traenáil san ionad aclaíochta Stephen Hurley.Beidh siad ag freastail ar an ionad aclaíochta gach seachtain sa rang corpoideachas ar feadh sé seachtaine.

Na Meáin Sóisialta:

Lean muid ar:

Twitter (@nuachtGCM)

Facebook (Gaelcholáiste na Mara)

Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Imeachtaí is déanaí
03-Meith-2022 12:00
26/08/2022 15:45:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

29-Lún-2022 09:00
29/08/2022 13:00:00
Ionduchtú Bliain 1
Ionduchtú Bliain 1

30-Lún-2022 09:00
30/08/2022 11:00:00
Ionduchtú Bliain 2
Ionduchtú Bliain 2

Nuacht is Déanaí
13-Meith-2022
Tuairiscí agus féilire 22/23- Information here regarding the Summer reports and the calendar for the next school year 22/23.
03-Meith-2022
Busanna - Ardteist agus Teastas Sóisearach 2022
30-Bealt-2022
Eolas anseo faoi na scrúduithe atá ar siúl an tseachtain seo.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2022 Gaelcholáiste na Mara