Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Míosúil - Samhain 2020 - Gaelcholáoiste na Mara

An nuacht is deanaí ó GCM An Idirbhliain Ócáidí Ginearálta
02-Nollaig-20
Nuachtlitir Míosúil - Samhain 2020 - Gaelcholáoiste na Mara

Nuachtlitir Míosúil - Samhain 2020 - Gaelcholáiste na Mara

‘Ar Scath a Cheile a Mhairimid!’

Bhí mí an-ghnóthach againn i nGaelcholáiste na Mara le linn ranganna agus rudaí sa bhreis. Seo na rudaí agus gníomhaíochtaí a bhí ar siúl:

An Idirbhliain:

Mar is gnáth bhí an Idirbhliain an ghnóthach i ranganna, taobh amuigh do ranganna agus ag glacadh páirte i gceardlanna éagsúla. Seo na rudaí a bhí ar siúl acu:

1. Bhí aoi-chainteoir ó na Gardaí ag an rang Bo Finne.

2. Lean an idirbhliain go léir ar aghaidh leis an gcúrsa cóitséala (F.A.I.) le Paul Sheridon.

3. Tá siad ag déanamh cóitséala CLG le hOide Risteard. Is rud leanúnach é mar tá sé ceangailte leis an gcúrsa ceannairí don todhchaí.

4. Rinne an chumann drámaíochta ceardlann le Alannah Scully (‘The Independent Theatre Group’). Bhí an ceardlann dhá uair agus d’éirigh go maith leis. Dúirt Oide Gwen gur bhain siad an-taitneamh as!

5. Ghlac na daltaí go léir páirt i gceardlann le Raidió Rí-Rá agus bhí siad le cloisteáil ar an gclár. D’eagraigh Óidí Deaglan agus Emma é agus is cinnte gur thaitin sé leo.

6. Bhí ceardlann drumadóireachta iontach leo le Conor Moore ó ‘Sound Out Rhythm’. D’eagraigh Oide Breandán an ceardlann agus ba mhór an spórt é!

7. Bhí grianghrafadóir ón an ‘Wicklow People’ isteach chun grianghraif dóibh siúd atá ag tabhairt faoin mionchomhlacht a ghlacadh. Tá smaointí den scoth ag na daltaí go léir. Tá Oide Tiarnán ag spreagadh iad go laethúil.

8. Bhí díolachán cístí ar siúl le deanaí ar son ‘Meal on Wheels’. D’eagraigh grúpa é le hOide Laura. Bhailigh siad thart ar €160. Beidh siad ag úsáid an tairgead chun táirgí sa bhreis a cheannach le haghaidh pacáistí Nollag. Tá bailiúchán bia ar siúl freisin.

9. Tá grúpa ó rang YSI ag cuir béime ar an dtimpeallacht scoile, le haghaidh an chéad tasc cheannaigh siad boscaí bruscar múirín. Mhínigh siad do chách conas iad a úsáid i gceart.

10. Bhí comórtas grianghraif agus comórtas lógó mar chuid de sheachtain Tíreolaíochta. Beidh níos mó eolais faoin seachtain faoin teideal ócáidí. D’eagraigh an idirbhliain a lán gníomhaíochtaí thar na seachtaine le hOidí Aaron agus Rebecca.

11. Chríochnaigh siad an chéad modúil i roinnt ábhair. (Gaeilge/Iriseoireacht/Béarla/ Scannánaíocht/Tireolas/Stair/ Ceol/ Pol & Soc/ Gairneoireacht/ Follaine). Chuir cách tús don an dara modúil.

Ócáidí:

Tá sé an-deacair ócáidí a eagrú le linn an Pandéim ach tá muid go léir ag smaoinemh go cruthaitheach chun atmaisféar dheas a chruthú. Is samplaí iad seo ó na hócáidí mór le linn mí na Samhna:

1. Cheiliúríomar ‘Seachtain Feasachta – Seas an Fód’ an mhí seo. Bhí seachtain amháin againn chun feasacht a chruthú. Bhí a lán rudaí ar siúl le linn na seachtaine I ranganna OSPS. Bhí ‘Lá Seas an Fód’ ar an lá deireanach agus bhí na daltaí go léir ag caitheamh dathanna éagsúla. Ghlac cách pháirt agus d’ardaigh muid an bratach. Rinne Oide Rebekah an-obair chun an tseachtain a eagrú. ‘Tar Isteach - Mar sin ní gá d’éinne teacht amach!’

2. Seachtain Tíreolaíochta - d’eagraigh Oidí Aaron agus Rebecca a lán rudaí taitneamhacha an tseachtain seo le daltaí ón Idirbhliain. Bhí comórtas grianghraif agus comórtas lógó mar chuid den seachtain Tíreolaíochta. Ba é Alexandru Muntean ó 2 Cléire an buaiteoir ar an gcomórtas lógó. Bhí an téama ‘uisce’ don chomórtas, bhí duais le haghaidh sinsear agus soisear. Ba í Anna Ní Duígeannáin ó 4 Iomaí an buaiteoir ar an gcomórtas sinsearach agus ba é Donnacha Ó Raghallaigh ó 1 Dairbhre an buaiteoir ar an gcomórtas sóisearach. Maith sibh! Beidh na grianghraif foilisithe ar Twitter agus Instagram. (Twitter: @NuachtGCM agus Instagram: Gaelcholáiste na Mara – Lean na leathanaigh). D’eagraigh an idirbhliain kahoot agus tóraíocht taisce le haghaidh bl. 1 agus bl.2. An spraoi agus comórtas a bhí ann.

Ginearálta:

Le linn mí na Samhna bhí roinnt rudaí eile ar súil. Seo na rudaí a bhí ar súil againn:

1. Peil Ghaelach - Bhí grupaí difriúla ag traenáil thar na seachtaine. Tá súil agam go mbeidh siad in ann leanúint tríd an gheimhreadh.

2. Bhí cruinniú scoláirí/tuistí bl.3 ag na muinteoirí tríd Teams. Taithí spéisiúil agus tábhachtach a bhí ann.

3. Bhí cigire sa scoil. Bhí sí ag déanamh seiceáil le haghaigh na socruithe Covid sa scoil. Bhí an taiseolas an dearfach agus bhí sí an sásta leis an eagrucháin a plean ginearálta curtha i bhfeidhm againn.

4. Táimid ag athrú an gnás feistis na scoile. Rinne Comhairle na ndaltaí an-obair thar cúpla seachtain chun gach rud a phlé leis an mBord Bainistíochta. Bhí sé soiléir gur aontaigh an chuid is mo daltaí, muinteoirí agus tuismitheoirí go raibh athrú ag teastáil. Phlé an Bord gach rud agus d’aontaigh siad leis na moltaí ón gComhairle. Tá rogha ag na daltaí chun sciorta nó bristí a chaitheamh.

Rialacha Covid:

Tá freagracht pearsanta ag cách chun na rialacha Covid a leanúint. Déan cinnte go bhfuil tú ag leanúint na treoracha. Seo iad:

1. An chóras aontreo á leanúint mar is ghnáth

2. Masc á gcaitheamh I gceart

3. Scaradh soisialta

4. Do lamh a nígh

Dátaí Tábhachtacha:

  • Dé Luain – 7ú Nollaig – Beidh an scoil dúnta
  • Dé Céadaoin 23ú Nollaig - Dé Céadaoin 6ú Eanáir - Saoire na Nollag
Imeachtaí is déanaí
11-Már-2021 08:50
11/03/2021 15:45:00
Lá inseirbhíse SS(JC)-Daltaí saor
Lá inseirbhíse SS(JC)-Daltaí saor

15-Már-2021 08:50
15/03/2021 15:45:00
Bliain 5 ar ais sa scoil
Bliain 5 ar ais sa scoil

17-Már-2021 08:50
17/03/2021 15:45:00
Lá fhéile Pádraig
Lá fhéile Pádraig

Nuacht is Déanaí
04-Már-2021
Eolas anseo faoi cheardlann folláine -Information here regarding a well-being workshop taking place for First years on the 8th/9th and 15th of March.
21-Feabh-2021
Eolas anseo faoin bplean don dara leath don téarma seo. Information and reminders here about the plan for the second half of this term.
20-Feabh-2021
Nuachlitir Míosúil - Feabhra 2021
12-Feabh-2021
Teachtaireacht anseo le haghaidh scoláirí don sos lár téarma. A recorded message here for students before we go into the mid-term break.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2021 Gaelcholáiste na Mara