Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Míosúil - Bealtaine 2022 - Gaelcholáiste na Mara

Ginearálta An Spórt An Idirbhliain
30-Bealtaine-22
Nuachtlitir Míosúil - Bealtaine 2022 - Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara: Mí na Bealtaine 2022

‘Mair a chapaill is gheobhaidh tú féar!’

Ginearálta:

Bronnadh na nGradam: Bhí iarnóin álainn againn an tseachtain seo caite mar bhí ‘Bronnadh na nGradam againn. Bhí sé i gceist againn an ceiliúradh a dhéanamh taobh amuigh ach ní raibh an aimsir go maith. Ní féidir linn dada a dhéanamh faoin aimsir in Éirinn!.

Thugmar a lán duaiseanna amach agus bhí cách an-bhródúil as a gcuid iarrachtaí.

Is iad na buaiteoirí:

Dalta an Ranga:

  • Matthew Ó Maoinigh (1Árann), Dannie Ó Dúill (1Oirr) & Adele Ní Bhroin (1Seirce)
  • Lois Lopez(2Dairbhre), Ava Ní Lanncaidh (2Reachrann)
  • Cian Ó Broin (3 Acla)
  • Liam de Búrca (3 Cléire)
  • Conor de Búrca (3Fóite) & Oide Emma, Ed Ó Broin(5Tiarachta)
  • Yvette de Cleir (5 Bó Fínne)
  • Alicia Phuirséalach Ní Shiúrtáin (5Iomaí)

Gaeilgeoir na Bliana:

  • Síofradh Bhreathnach-Peelo(5Bó Fínne) & Rónán Ó hIcí (3Fóite)
  • Donncha Ó Raghallaigh (2Dairbhre) & Ciara Ní Bhraoin (1Oirr)

Gradam do Cheannaire(í) na Bliana: Alexandra Muntean, Rónán Ó hIcí & Jeremy Andrusiuk

Gradam Mháire Mhic Mhuiris: Conor de Búrca & Alexandru Muntean

Lá Spóirt: Bhí Lá Spóirt againn roimh na scrúduithe. Bhaineamar go léir sult as agus bhí cluiche idir na múinteoirí agus daltaí na séú bliana. Bhí an-spraoi againn go léir. 🎾

Oíche Bhronnta – Bl.6:Bhí ócáid álainn againn chun slán a rá do dhaltaí na séú bliana. Ócaíd shuáilceach a bhí ann. Roghnaíodh Ryan ó Broin mar Sár dalta na Bliana agus Sabha Van Der Heide ma Ghaeilgeoir na Bliana. Comhgháirdeachas leo. Guímid gach rath oraibh!! 🌟

Comhairle na nDaltaí: Bhí an cruinniú deireanach ag an gComhairle, rinne siad go léir machnamh faoin ról a bhí acu i mbliana.

Turas Bl.5: Chuaigh daltaí na cúigiú bliana go Béal Feirste ar feadh oíche amháin le hOidí Roisín, Aoife agus Dónal. Bhí an-spraoi acu. Tá sé iontach go bhfuair siad an deis taisteal arís tar éis dhá bhliain chrua.

Scrúduithe Praiticiúla- Ceol: Rinne daltaí an tríú bliain a gcuid scrúduithe praiticiúla an tseachtain seo caite. D’oibrigh siad go maith. Maith sibh! 🎺

Tráth na gCeist - Gnó: Ghlac Conor de Búrca agus Alex Muntean (Bl.3) páirt sa chomórtas ‘Money Matters’. D'éirigh thar barr leo sa chomórtas airgeadais. Tháinig siad sa 3ú háit as 29 tír timpeall na hEorpa agus tá turas chun na Bruiséile buaite acu dá bharr - móide €1000 don scoil. Maith sibh beirt. Táimid go léir an-bhródúil asaibh - go háirithe Oide Tiarnán. 💶

Tráth na gCeist - Gnó: Ghlac daltaí (Bl.5) páirt sa chomórtas ‘Money Matters’, níor éirigh leo ach rinne siad an-iarracht.

Coicís Staidéir: Bhí coicís staidéir againn i nGCM ón Luan 25ú Aibreán ar aghaidh chun tacú le gach scoláire agus iad ag obair i dtreo deireadh na bliana.

Scrúduithe Praiticiúla- Staidéar Foirgníochta: Chríochnaigh an séú bliain a gcuid scrúduithe praiticiúla an tseachtain seo caite. D’oibrigh siad go maith. Maith sibh! 🔧

Turas Gnó: Chuaigh daltaí éagsúla ón gcéad bhliain go dtí tríú bliain chuig Tayto Park le hOidí Tiarnán agus Roisín. Bhí an-spraoi acu!

An tSraith Shóisearach:Tá na daltaí sa dara bliain an-ghóthach faoi láthair mar tá siad ag obair ar a gcuid MRBanna. Beidh siad ag obair ar thascanna éagsúla go dtí deireadh na bliana le tacaíocht a múinteoirí.

Canadh sa Seomra Ceoil: Bíonn canadh sa seomra ceoil gach seachtain le hOide Helen. Bíonn an-spraoi ag na daltaí.

An Spórt:

Lúthchleasaíocht: Bhí lá gnóthach ag lúthchleasaithe GCM agis Oide Dónal thuas i Stáid Morton i mBÁC ag an gcomórtas oirthear Laighean. Bhain siad go léir sult as. Comhgháirdeas le Alaoise ó Bl.1 a tháinig isteach sa tríú háit sa rás 1100m. Rachaidh sí ar aghaidh go dtí an Craobh Laighean, go n-éirí an t-ádh léi! 🏃‍♀️

Bliots Peile: Bhí bliots ag na cailíní (Bl.1 & Bl.2), bhí lá an-taithneamhach acu i mBaile na Coille lena scoileanna eile.

Peil Ghaelach - Buachaillí Bl.1: Bhí cluiche ag na buachaillí (Bl.1) i gcoinne Choláiste Creagh. D’oibrigh siad go dian ach níor éirigh leo ag an deireadh.

Leathcheannais - Buachaillí Bl.2: Bhí cluiche ag na buachaillí (Bl.2) in Abhainn Dála. D’oibrigh siad go dian agus d’éirigh leo an bua a fháil. Tá OideTiarnán an- bhródúil astu go léir.

Peil Ghaelach - Buachaillí Sinsearacha: Bhí cluiche ceannais ag na buachaillí sinsearacha i gcoinne St. Davids - Na Clocha Liatha. D’oibrigh siad go dian ach níor éirigh leo ag an deireadh. Tá Oide Risteard an-bhródúil astu go léir agus cinnte go mbeidh lá eile ag na bPaorach.

Bliots Rugbaí - Cailíní Bl.1: Bhí bliots ag na cailíní (Bl.1) i nGuaire, bhí an-spraoi acu agus rinne siad an-iarracht a scileanna a fhorbairt. Bhí Oide Dearan tógtha lena n-iarrachtaí.

Rugbaí - Buachaillí Sóisir: Bhí cluiche ag na buachaillí sóisearacha an tseachtain seo caite. Chuaigh siad go Ceatharlach chun an cluiche a imirt agus d’éirigh leo an bua a fhail.

Cluiche Ceannais - Rugbaí:Bhí cluiche ceannais ag na buachaillí i rugbaí i gcoinne Choláiste Creagh, rinne siad an-iarracht ach faraor níor éirigh leo. Tá Oide Dearan an-bhródúil as na buachaillí go léir, éireoidh go maith leo an bhliain seo chugainn.

Peil – Sacar faoi 19: Bhí cluiche ceannais ag na buachaillí faoi 19 i gcoinne Bhaile Choimín. Níor éirigh leo ag an deireadh tar éis ciceanna éirice.

An Idirbhliain:

Turas Tíreolaíochta: Chuaigh na daltaí IB agus Oide Aaron chuig an trá chun scileanna fiosrúcháin tíreolaíochta a fhorbairt. Bhí lá iontach acu agus d’oibrigh siad go maith ar a gcuid tascanna. 🌏

Féinchosaint: Ghlac daltaí na hIdirbliana i gceardlann iontach le déanaí. Bhí sé faoi féinchosaint agus d’fhoghlaim siad an-chuid scileanna. Anois, is féidir leo iad féin a chosaint ar ionsaithe.

Scrúduithe: Bhí daltaí na hIdirbhliana gnóthach ar feadh dhá lá mar bhí scrúduithe acu sna croí ábhair.

Turas go Dún Mór: I ndiaidh an obair chrua, bhí an-spraoi acu i nDún Mór. Ghlac siad páirt ins na gníomhachtaí iontacha a bhí ann.

RPhunann: Chuir siad go léir críoch lena rPhunanna, sheol siad ar aghaidh iad agus léirítear an méid oibre a rinne siad i rith na bliana,

Turas Gaisce: Chríochnaigh siad a nGaisce le siúlóid i Slí Chill Mhantáin. Chuir siad suas a bpubaill, d'eagraigh siad a gcuid bia agus d'fhan siad thar oíche.🏕

Drámaíocht: Bhí an-spraoi ar scoil an tseachtain seo caite mar chuir an cumann drámaíochta an dráma ‘Philadelphia, Here I Come!’ ar siúl. D’ullmhaigh siad go dian le hOide Gwen.

Ceardlann Dlí le ‘Law Ed’: Bhí lá den scoth ag ár ndaltaí an tseachtain seo caite. D’fhoghlaim siad faoi thionchar an dlí ar shaol daoine óga in Éirinn.

Béarbaiciú (BBQ)– D'éagraigh na daltaí béarbaiciú ar an lá deiridh. Rinne siad na pleananna agus an chócaireacht iad fhéin. Bhí siad na sásta le gach rud.

Bronnadh IB– D'éagraigh Oide Aaron bronnadh den scoth don Idirbhliain. Bhí sé iontach go bhfuair siad an deis an bhliain a cheiliúradh!! Cinnte, tá siad réidh le haghaidh an chéad dúshlán eile i mbliain a cúig. Comhgháirdeachas le Hannah de Siúnta a bhuaigh an duais mór John Deasy , le hAndrea ní Fhearaíl a bhuaigh an Gradam Gaeilgeoir na bliana agus le hÉadaoin ní Chatháin a bhfuair Realt spóirt na bliana. 🏆

Na Meáin Sóisialta:

Lean muid ar:

Twitter (@nuachtGCM)

Facebook (Gaelcholáiste na Mara)

Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Focal Scoir:

Bíodh Samhradh deas agaibh ó fhoireann GCM!🌞

Imeachtaí is déanaí
07-Noll-2023 15:45
07/12/2023 15:45:00
Cruinniú scoláirí/tuistí/múinteoirí Bliain 6
Cruinniú scoláirí/tuistí/múinteoirí Bliain 6

12-Noll-2023 08:50
12/12/2023 15:45:00
Lá SSN(JCT day-students not in school)
Lá SSN(JCT day-students not in school)

25-Noll-2023 08:50
05/01/2024 15:45:00
Saoire na Nollag
Saoire na Nollag

Nuacht is Déanaí
29-Samh-2023
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
21-Samh-2023
Eolas anseo faoi scrúduithe na Nollag Bliain 1/2&5.
27-D.Fómh-2023
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
26-D.Fómh-2023
Eolas anseo faoin bpróiséas Iontrála don scoilbhliain 24/25- Information here regarding our Admissions process for the school year 24/25.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2023 Gaelcholáiste na Mara