Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil - Mí na Samhna 2023 - Gaelcholáiste na Mara

An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
29-Samhain-23
Nuachtlitir Mhíosúil - Mí na Samhna 2023 - Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara: Samhain 2023

‘Aithnítear cara i gcruatán.’

Ginearálta:

Scrúduithe na Nollag: Rinne daltaí ó Bhliain 1, Bl.2 & Bl.5 scrúduithe na Nollag.D’oibrigh siad go léir go maith. Maith sibh!

Díospóireacht Gaeilge: Bhí an dara babtha ag na Sóisearaigh agus ag na Sinsearaigh i mBaile Átha Cliath. Bhuaigh an dhá ghrúpa agus ádh mór orthu don chéad bhabhta eile- Leath chraobh na hÉireann. Is iad Riley Ó Muirí, Éala Ní Aimhrigín agus Freya Muntean atá ar an bhfoireann Shóisearach agus bhí orthu ag caint I gcoinne an ruin seo” Tuigeann ár bpolaiteoirí fadhbanna an lae inniu”. Is iad Cillian Ó Suilleabháin, Alex Muntean agus Rónan Ó hIcí atá ar an bhfoireann Shinsearach. Bhí siad ag labhairt I bhfábhair an ruin seo “ Ba cheart go mbeadh cain bhreise ar shiopadóireacht ar line”. D’oibrigh siad go dian dicheallach in éineacht le hOide Eibhlín.

Comhairle na nDaltaí:Bhuail Comhairle na nDaltaí le chéile arís chun na pleananna deiridh a chur le chéile.

Cruinniú Mullaigh Óige Chill Mhantáin: D’fhreastaíl Comhairle na nDaltaí ar gcomhdháil an mhí seo, bhí lá an-fhiúntach acu.

Club Amhránaíochta: Lean Club Amhránaíochta ar aghaidh le hOide Helen agus tá na daltaí ag baint sult as. Bíonn siad ag tnúth leis gach Máirt.

Ciorcal Mata: Thosaigh Ciorcal Mata i nGCM le déanaí. Is club é seo do dhaltaí shóisearaigh agus daltaí idirbhliana le suim acu i bpuzail agus cluichí mata. Tá Alex Muntean ó bhliain a 5 á heagrú le cabhair ó hOide Helen. Beidh sé ar siúl gach Luan ag 13:00 i Seomra a 4. Ta fáilte roimh chách!

Cruinniu Tuistí (Bl.2): D’fhreastail scoláirí na dara bliana agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí ar chruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí an tseachtain seo caite. Tráthnóna tairbheach a bhí ann agus chuidigh sé le dul chun cinn ár ndaltaí.

Coiste Glas: Bhuail an Coiste Glas le chéile arís i mbliana. Beidh Oide Aaron ag obair lenar ndaltaí ar son na timpeallachta, tá siad chun plean a chur i bhfeidhm chun ár dtimpeallacht scoile a fheabhsú.

Shoe Box Appeal: D’eagraigh Oide Róisín an ‘shoe box appeal’ arís i mbliana. Chuir na daltaí boscaí le chéile le haghaidh páistí atá ar an ngannchuid.

Comórtas Scléip: Bhí 13 dalta ó Ghaelcholáiste na Mara, ón gcéad bhliain suas go dtí an séú bhliain, ag cleachtadh go dian ag ullmhú le hOide Helen don chomórtas Scléip a bhí in Amharclann Clasach, i gCluain Tarbh, ar an Déardaoin seo caite an 23ú Samhain. Is eard atá i Scléip ná comórtas tallaine spreagúil agus spraoíúil atá oscailte do na hiar-bhunscoileann lán-Ghaeilge amháin, le béim ar na healaíona comhaimseartha. Tugtar deis do dhaltaí iar-bhunscoile ceol, amhráin, agus rince a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre. Ba é an réamhbhabhta Laighin a tharla an tseachtain seo caite, agus bhí na daltaí ag glacadh páirte i gcúig rannóg difriúla ann.

Seachtain Feasachta na Tacaíochta - LADT+

D’eagraigh Oide Rebekah ‘Seachtain Feasachta na Tacaíochta LADT+’ an tseachtain sa scoil. Bhí seachtain ghnóthach againn le gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl.

An Spórt:

CLG

Bl.1 agus Bl.2 Peil Ghaelach: Bhí cluiche ag na buachaillí sa chomórtas oirthear Laigheann i gcoinne an Ghráinseach. Cluiche deacair a bhí ann agus throid siad go dtí an nóiméad deireanach ach ar an drochuair chaill siad. Ba é Ciaran Mac Cathmhaoil laoch na himeartha sa chluiche. Beidh lá eile ag an bPaorach.

Cailíní Sóisearacha: Bhí cluiche peile ag na cailíní sóisear (Comórtas Chill Mhantáin) i gcoinne Choláiste Craobh Ábhainn. Bhíodar go maith sa chéad leath agus bhí siad an-láidir ag fáil cúpla scór iontach ó Pearl agus Sadhbh. Rinne Zoe, Sarah agus Lucy obair mhaith mar chosantóirí. Ach sa dara leath chuaigh sé inár n-aghaidh. Tá siad le moladh go mór, ach go háirithe Saoirse - an cúl báire. Beidh lá eile acu.

Comórtas Laighean - Cailíní Sóisearacha: Bhí cluiche peile ag na cailíní sóisearacha i gcoinne Choláiste Abbain le déanaí. Bhí cluiche iontach acu agus d’éirigh leo an bua a fháil. Maith sibh!!

Bl.1 Cailíní CLG: Bhí cluiche ag na cailíní i gcoinne St. Marys. Bhí cluiche maith acu cé nár bhuaigh siad. Lean siad ar aghaidh go dtí an deireadh, léirigh siad spioraid na scoile ón tús. Caithfidh muid aitheantas a thabhairt do Saoirse agus Katie a bhí ar fheabhas i lár na páirce. Beidh lá eile acu gan aon amhras!

Cluiche Peile - Cailíní Sínsearacha: Bhí cluiche ag na cailíní sinsearacha i gcoinne Choláiste Chill Mhantáin. Bhíodar go hiontach agus d’éirigh leo an bua a fháil. D’oibrigh siad go maith mar fhoireann agus ba é 3-7 go 1-2 an scór deiridh. Tá siad sa chéad áit sa ghrúpa anois agus bogfaidh siad ar aghaidh go dtí an cluiche leathcheannais i ndiaidh na Nollag

Cluiche Peile - Buachaillí Sínsearacha: Bhí cluiche an-iomaíoch ag na buachaillí sínsearacha i bPairc na bPiarsach, bhí sé i gcoinne Choláiste Lorcáin. D’éirigh leo dhá chúl a fháil agus i gcluiche congarach bhí luach mór ag baint leo sin - maith sibh buachaillí!

IOMÁNAÍOCHT

Iománaíocht faoi 16: Bhí bua cuimsitheach ag an bhfoireann iománaíochta i mBun Clóidí le gairid. Taispeántas slachtmhar a bhí ann ó thus deireadh.

Bl.1 Buachaillí: Bhí cluiche peile ag na buachaillí (Bl.1) i gcoinne Charn na Bhua. Bhí cluiche iontach acu agus d’éirigh leo an bua a fháil!! Cluiche den scoth a bhí ann agus léirigh siad go leor cumas. Caithfimid aitheantas a thabhairt do Fionnán agus Milo a bhí ar fheabhas. Ba bhreá an rud a bheith ag féachaint ar fhoireann ag obair as lámha a chéile.

SACAR

Faoi 15 Buachaillí - Comórtas CM/LG: Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 15, bhí sé i gcoinne EGS. Ar an drochuair, níor éirigh leo an bua a fháil ach ba é 3-2 an scór lán-ama. D’aimsigh Cian Ó Murchú dhá chúl sa chluiche – sár-pheileadóir é!

Faoi 15 Buachaillí: Bhí cluiche sacair ag na buachaillí i gcoinne ‘O’Connell Secondary School’. Cluiche an-iomaíoch a bhí ann agus thugadar taispeántas an-láidir sa dara leath chun an bua a bhaint amach - treise libh a bhuachailli!

Bhí cluiche eile acu freisin agus bhí sé i gcoinne Choláiste Ábhainn. Bhí cluiche an-mhaith acu. D’oibrigh na buachaillí go maith mar fhoireann agus léirigh siad go leor cumais. Tháinig siad amach leis an mbua. Bhí Oide Gearóid an-sásta leo agus tá sé réidh iad a hullmhú dá gcéad chluiche eile.

Faoi 15 Cailíní: Bhí cluiche ag na cailíní faoi 15 i gcoinne Choláiste Phobail na Clocha Liatha agus d’éirigh leo an bua a fháil. Ba é 5-1 am scór deiridh. Bhí an fhoireann eile níos láidre sa chéad leath agus scóráil siad an chéad chúl ach ansin thosaigh ár gcailíní ag imirt le chéile. Ba í Katie Nuzum laoch na himeartha sa chluiche agus scóráil sí trí chúl!

Faoi 17 Buachaillí: Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 17 le déanaí, bhí sé i gcoinne Choláiste an Átha. Ar an drochuair níor éirigh leo an bua a fháil ach tá siad sa chomórtas fós. Ba é 2-1 an scór deiridh.

Faoi 19 Buachaillí: Bhí cluiche sacair ag na buachaillí faoi 19 i gcoinne St. Kevins. Bhí ár mbuachaillí níos láidre ó thús agus d’éirigh leo an bua a fháil. Bhí siad go léir ar fheabhas ach caithfimid aitheantas a thabhairt do Brian, Cian, Sam, Rory, Tomás agus Liam a scóráil na cúil. Thugadar taispeántas an-láidir ó thús go deireadh chun an bhua a bhaint amach - treise libh a bhuachaillí!

Buachailli Bl.1: Bhí cluiche peile ag na buachaillí (Bl.1)ar an Aoine. Bhí cluiche iontach acu agus d’éirigh leo an bua a fháil!! Cluiche den scoth a bhí ann agus léirigh siad go leor cumas. Ba é 4-1 an scor deiridh. Caithfimid aitheantas a thabhairt do Fionnán, Milo, Cian agus Rayco a bhí ar fheabhas ar an lá.

Cailíní Bl.1: Bhí cluiche sacair ag cailíní bliain 1 i Léim an Bhradáin. D'oibrigh síad mar fhoireann agus bhíodar an láidir o thuas ach go háirithe sa dara leath agus d'éirigh leo an bua a fháil! 2-0 ba é an scór ar deireadh. Comhgairdeas mór le Katie Nuzum a scóráil dhá cúl agus le hÉireann ní Raghallaigh a choimeád an fhreasúra amach!

RUGBAÍ

Bliots Rugbaí: Bhí bliots rugbaí ag na cailíní sóisearacha inné. Bhí trí chluiche acu agus bhuaigh siad dhá cheann. Bhí lá iontach acu agus tá siad ag forbairt i gcónaí. Maith sibh, a chailíní!

Rugbaí Buachaillí Sóisearacha: Bhí cluiche ag na buachaillí i gcoinne Kilmuckridge inniu. D’éirigh leo an bua a fháil. Ba é 28-22 an scór deiridh. Maith sibh leaids

LÚTHCHLEASAÍOCHT

Bhí daltaí ón 1ú, 2ú, 3ú agus 4ú bliain ag rith trastíre in Avondale agus bhí lá an-rathúil againn. Rinne na buachaillí agus cailíní sa chéad bhliain an-mhaith ar fad agus tháinig Ethan Ó hÉanna sa seachtú háit. Bhain Aoife Ní Shúilleabháin bonn airgid sa rás dara bliain. Bhain Alaoise Nic Oireachtaraigh an bonn airgid sa rás 3ú bliain. Tháinig Emma Ní Mhaoildeirg sa seachtú háit. Rith Rohan Rawat (bl.2) an-mhaith agus tháinig sé sa chúigiú háit. Tháinig Matthew Ó Maonaigh sa cheathrú háit sa rás 3ú bliain. Tháinig Josh Ó Corráin (IB) sa tríú háit. Comhghairdeas daoibh go léir a bhí páirteach sa lá thuas in Avondale.

GALF

Galf idirscoile an tInbhear Mhóir: Ghlac daltaí ó bhlianta éagsúla páirt i gcomórtas gailf, bhí maidin den scoth acu agus d’imir siad i gcoinne scoileanna eile san Inbhear Mór.

An Idirbhliain:

Obair Dheonach: Lean rang Iomaí ar aghaidh le hObair Dheonach an tseachtain seo agus tugann sé an-sásamh dóibh.

Turas NPWS: Bhí na daltaí ar thuras go dtí an NPWS i nGleann Dá Locha ag déanamh an “TY Challenge” leo.

Garchabhair (Dairnis): Bhí lá thar a bheith tábhachtach ag rang Dairnis ag foghlaim garchabhair le déanaí.

Taithí Oibre: Chaith siad seachtain amach ar thaithí oibre. Is iontach an rud é go bhfaigheann ár gcuid daltaí blaiseadh don saol realaíoch. Tugann sé deis dóibh tosú ag smaoineamh ar an todhchaí agus ar na bealaí gairme a d'fhéadfadh a bheith ann dóibh.

Na Meáin Shóisialta:

Lean muid ar:

Twitter (@nuachtGCM)

Facebook (Gaelcholáiste na Mara)

Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Imeachtaí is déanaí
06-Bealt-2024 08:50
06/05/2024 15:45:00
Lá saoire bainc
Lá saoire bainc

07-Bealt-2024 08:50
07/05/2024 15:45:00
Lá Saoire
Lá Saoire

31-Bealt-2024 12:00
31/05/2024 15:45:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

Nuacht is Déanaí
22-Már-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
30-Ean-2024
Eolas anseo mar gheall ar Bhréagscrúduithe Bliain 3&Bliain 6.
30-Ean-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
09-Ean-2024
Taighde-DCU- Research project-DCU
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara