Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Mheán Fómhair 2023 - Gaelcholáiste na Mara

An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
29-Meán Fómhair-23
Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Mheán Fómhair 2023 - Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara - Meán Fómhair

2023

‘Tús maith leath na hoibre!’

Fáilte ar ais gach duine. Táimid go léir ar ais i ranganna agus ag obair go dian tar éis an tSamhraidh. Táímid ag tnúth go mór leis an mbliain atá le teacht.

Ginearálta

Lucht na Céad Bliana: Chuireamar fáilte roimh bhliain a haon. Tá dhá rang nua againn, Bó Finne agus Tiarachta. Beidh Oide Rebekah (Ceann Bliana) ag obair leo i mbliana. Guímid gach rath orthu agus tá súil againn go mbainfidh siad sult as saol i nGaelcholáiste na Mara.

An Ardteistiméireacht 2023: Fuair na daltaí a rinne an Ardteistiméireacht i mbliana a dtorthaí. Bhí siad an-sásta agus táimid ar fad an-bhródúil astu. Comhgháirdeachas go spéisialta le beirt, a bhfuair níos mó ná 600 pointe. Ghnóthaigh níos mó ná leath na bliana thar 500 pointe. Guímid gach rath orthu leis an gcéad chéim eile. Maith sibh a dhaltaí agus buailfimid le chéile arís ar ball beag.

Oícheanta Eolais: Bhí oícheanta eolais ar líne ag tuismitheoirí/caomhnóirí na chéad bhliana agus na hIdirbhliana le déanaí. Bhí sé thar a bheith tairbheach bualadh le tuismitheoirí/caomhnóirí toisc go raibh deis acu ceisteanna a chur agus saol laethúil i nGaelcholáiste na Mara a thuiscint.

Higher Options: D’fhreastail scoláirí na séú bliana ar an gceardlann ‘Higher Options’ san RDS. Bhí lá thar a bheith tairbheach acu agus bhuail siad le hambasadóirí ó choláistí éagsúla. Anois, is féidir leo tosú ag smaoineamh ar a gcuid roghanna don choláiste agus féidearthachtaí gairme.

Club Amhránaíochta: Thosaigh Club Amhránaíochta le cúpla seachtain anuas. Chuir Oide Helen fáilte roimh daltaí na scoile go léir freastal air. Bhain na daltaí an-sult as agus tá siad ag tnúth le gach Máirt.

Comórtas Oilimpiad Mata '23 - Babhta 1:Ghlac daltaí GCM páirt i gComórtas Oilimpiad Mata na hÉireann, comórtas fiúntach a bhí ann mar bhí béim curtha ar scileanna mata.

Comhairle na nDaltaí 2023/2024: Bhuail Comhairle na nDaltaí le chéile arís. Tá ionadaí ó bheagnach gach rang agus beidh siad ag obair go dian ar son na scoláirí le hOidí Rebekah agus Emma. Caithfidh siad an cathaoirleach, an leaschathaoirleach agus an rúnaí a thoghadh. Beidh an cathaoirleach ag éascú na gcruinnithe, seasfaidh an leaschathaoireach isteach mura bhfuil an cathaoirleach ar fáil agus coimeádfaidh an rúnaí na miontuairiscí. Beidh béim curtha ar na spriocanna atá againn i mbliana.

An Idirbhliain

Thosaigh na grúpaí nua san Idirbhliain – Rang Dairnis agus Rang Iomaí. Bhí lá gnóthach acu ar an gcéad lá mar bhí Oide Aaron ag roinnt eolais leo maidir le ranganna. Chaith siad leath an ama taobh amuigh le ’Go Beyond Adventure’ ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí éagsúla. Bhí béim curtha ar obair ghrúpa agus comhoibriú. Bhí an-spraoi acu agus thaitin sé go mór leo. Cinnte bhain siad sult as. Tá na griangraif go léir ar an Instagram scoile dá mba mhaith leat iad a fheiceáil.

Turas: Chuaigh na daltaí chuig Bealach Chonglais agus bhí an-chraic acu! Ghlac siad páirt i dtreodóireacht, boghdóireacht, ailleadóireacht, gníomhaíochtaí foirne agus rudaí eile freisin. Chuaigh cúpla múinteoir leo - Oidí Helan agus Bernie ar an gcéad lá agus Oidí Martin agus Erin ar an dara lá. Bhí siad go léir spíonta tar éis na ngníomhaíochtaí go léir ach tá siad réidh arís le haghaidh níos mó eachtraíochta.

Aoicainteoir: Tháinig aoicainteoir ó ‘Wicklow Volunteer Centre’ isteach agus labhair sí leis an idirbhliain maidir leis an obair dheonach. Bhí an chaint seo an-tábhachtach mar thug sé ionduchtú don ghrúpa d'obair dheonach mar tá tús curtha acu anois lena gclár deonach le hOide Laura agus tá siad ag tabhairt cuairte ar áiteanna éagsúla san Inbhear Mór chun taithí éagsúla a fháil.

Codladh Lasmuigh: Beidh an Idirbhliain agus muinteoirí GCM ag codladh lasmuigh chun airgid a bhailiú do dhaoine gan dídean. Tháinig Grace ó ‘Focus Ireland’ isteach chun gach rud a phlé leis an ngrúpa.

Turas - Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta: D’fhreastail scoláirí na hidirbhliana ar na craobhchomórtais náisiúnta treabhdóireachta an mhí seo. Bhí lá iontach acu agus ag Oidí Aoife, Doireann agus Maria, cé go raibh sé fliuch agus gaofar. Cinnte, tá go leor cuimhní nua déanta acu.

Gaisce: Bhí an Idirbhliain ag obair go dian chun na hiarratais a chur isteach don Ghaisce le déanaí, ba é Dé hAoine seo caite an spriocdháta. Is iontach an rud é a fheiceáil go bhfuil siad ag iarraidh a bheith páirteach i go leor réimsí éagsúla ionas gur féidir leo scileanna nua a fhorbairt.

Turas Tíreolaíochta: Chuaigh rang Dairnis agus Iomaí ar thuras tíreolaíochta go dtí an trá le hOidí Aaron agus Emma. Bhí siad ag fiosrú na próisis creimeadh, iompar agus sil-leagan a bhí ag dul i bhfeidhm ar an dTrá Theas san Inbhear Mór.

Aoicainteoir: Bhí ionadaí ón gClár Fiontraíochta isteach an tseachtain seo caite chun dhá cheardlann a reachtáil don idirbhliain. Tá na daltaí ag fiosrú smaointí dá mionchomhlachtaí feinig faoi láthair agus beidh an t-ionadaí ag cuidiú leo ina leith. Ceardlann dírithe ar 'Ghiniúint Smaointe' a bhí ann - agus táimid ag súil go mór leis na torthaí.

Turas An Chruchán: Bhí maidin an-thairbheach ag lucht na hIdirbhliana agus Oidí Eibhlín, Martin agus Maria. Dhreap siad Cruchán síos i nGuaire. Bhí maidin álainn acu amuigh faoin tuath.

Spórt

Cluiche Sacar Buachaillí Bl.2: Bhí lá mór ag na buachaillí Bl.2 (comórtas Bl.1 anuraidh), bhí siad san iomaíocht sa leath-chroabh na hÉireann ach ní raibh sé sa chinniúint. Bhí an cluiche ar siúl san Uaimh agus bhí sé i gcoinne Largy – scoil as Muineachán. Bhí go leor brú orthu sa chéad leath nuair a fuair Largy an chéad scór tar éis 13 nóiméad agus ní raibh siad in ann aon scór a fháil sa chéad leath in aon chor. Thosaigh siad an dara leath ach ar an drochuair fuair Largy dhá chúl eile. Ní raibh ár mbuachaillí in ann an bhearna a dhúnadh. Bhí Oide Gearóid an-bhródúil astu go léir, rinne siad gach rud chun an chluiche a bhuacaint agus níor stop siad ag imirt gur shéid an fheadóg.

Iomanaíocht: - Bhí cluiche iomanaíochta ag na buachaillí faoi 16 i gcoinne Choláiste Chill Mhantáin. Bhí sé an deacair orthu an cluiche a himirt mar bhí sé ag cur báistí agus bhí an ghaoth an- laidir ann. Ach, d’oibrigh na buachaillí go maith mar fhoireann agus léirigh siad go leor cumas. Níor tháinig siad amach leis an mbua ach tógfaidh siad ar an bhfeidhmíocht seo agus oibreoidh siad i dtreo a gcluiche eile. Bhí Príomhoide Tony sásta leo agus tá sé réidh iad a hullmhú dá gcéad chluiche eile.

Cluiche Cailíní Sinsearacha: Bhí cluiche an-dúshlánach ag na cailíní sinsearacha i gcoinne Creagh le déanaí. Thóg am chun socrú isteach agus bhí siad ar thóir an chluiche. D’imir siad níos fearr sa dara leath ach ar an drochuair raibh siad in ann an bhearna a dhúnadh. Bhí Oide Laura leo ar an don chéad chluiche, cinnte go mbeidh toradh níos fearr acu sa chéad bhabhta eile.

Traenáil: Bhí cúpla foireann amach ag traenáil lena múinteoirí éagsúla -Iomanaíocht le Príomhoide Tony, sacar le hOide Gearóid agus CLG le hOide Laura.

Seó-Léimt idir Scoile: Bhí foireann each-léimt na scoile amach le gairid in Áth na Fuinseoige. Ella le Len Con Windys, Aoibheann le Ruby Rouge agus Kathlin le Bonnie agus hOidí Aoife agus Maria. Rinneadar éacht le cúrsa léimte an-deacair, le báisteach agus talamh an-fliuch. Thaispeánadar crógacht agus misneach le linn an lae ar fad.

Imeachtaí is déanaí
06-Bealt-2024 08:50
06/05/2024 15:45:00
Lá saoire bainc
Lá saoire bainc

07-Bealt-2024 08:50
07/05/2024 15:45:00
Lá Saoire
Lá Saoire

31-Bealt-2024 12:00
31/05/2024 15:45:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

Nuacht is Déanaí
22-Már-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
30-Ean-2024
Eolas anseo mar gheall ar Bhréagscrúduithe Bliain 3&Bliain 6.
30-Ean-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
09-Ean-2024
Taighde-DCU- Research project-DCU
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara