Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Dheireadh Fómhair 2023 - Gaelcholáiste na Mara

An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
27-Deireadh Fómhair-23
Nuachtlitir Mhíosúil - Mí Dheireadh Fómhair 2023 - Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara

Deireadh Fómhair

2023

'Aithnítear cara i gcruatan.'

Ginearálta:

Oíche Oscailte: Bhí an oíche oscailte againn sa scoil roimh an sos lár téarmach. Measadh gur éirigh thar cionn leis an oíche. Bhí an scoil an-ghnóthach agus bhain gach éinne sult as agus feicfimid na daltaí nua i 2024.

Príomhcheannairí na scoile: Comhghairdeas le Hannah de Siúnta agus Molly Nic Giolla Riabhaigh, is iad na Príomhcheannairí na Scoile 2023/2024. Guímid gach rath orthu!

Bailiúchán ar son ospidéal na leanaí: D'éagraigh Oide Róisín bailiúchán ar son ospidéal na leanaí ar an lá deireanach. Bhí níos mó ná 350euro bailithe. Go raibh míle as bhur dtacaíocht go léir.

Club Amhránaíochta: Lean Club Amhránaíochta ar aghaidh le hOide Helen agus tá na daltaí ag baint sult as. Bíonn siad ag tnúth le gach Máirt.

Cruinniú Tuistí - Bl.3: D’fhreastail scoláirí na triú bliana agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí ar chruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí an tseachtain seo caite. Tráthnóna tairbheach a bhí ann agus chuidigh sé le dul chun cinn ár ndaltaí.

Ciorcal Mata: Thosaigh Ciorcal Mata i nGCM le déanaí. Is club é seo do dhaltaí shóisearaigh agus daltaí idirbhliana le suim acu i puzail agus cluichí mata. Tá Alex Muntean ó bhliain a 5 ag eagrú é le cabhair ó hOide Helen. Beidh sé ar siúl gach Luan ag 13:00 i Seomra a 4. Ta fáilte roimh chách!

Turas Ealaíne: Bhí lá den scoth ag a rang ealaíne Bliain 5 agus Oide Roisin i nGailearaí Phort Láirge, ag siúl timpeall na murbhallaí agus ag an gceardlann SPRAOI! Chonacthas réimhse leath an ealaín agus fuair siad tuiscint mhaith ar an áit atá ag an ealaín i measc an phobail.

Coiste Glas: Bhuail an Coiste Glas le chéile arís i mbliana. Beidh Oide Aaron ag obair lenar ndaltaí ar son na timpeallachta, tá siad chun plean a chur i bhfeidhm chun ár dtimpeallacht scoile a fheabhsú.

Torthaí na Sraithe Sóisearaigh 2023: Comhghairdeas lenár ndaltaí a bhfuair a gcuid torthaí an tseachtain seo caite. Táimid an-bhródúil astu go léir.

Díospóireachtaí Gaeilge: Thosaigh an club díospóireachta arís i mbliana. Bhí an chéad bhabtha ag na Sóisearaigh agus ag na Sinsearaigh i gCeatharlach I rith na seachtaine . Bhuaigh an dhá ghrúpa agus ádh mór orthu don chéad bhabhta eile I mí na Samhna. Is iad Riley ó Muirí, Éala ní Aimhrigín agus Freya Muntean atá ar an bhfoireann Shóisearach agus is iad Cillian ó Suilleabháin, Alex Muntean agus Rónan ó hIcí ata ar an bhfoireann Shinsearach. D’oibrigh siad go dian dicheallach in éineacht le hOide Eibhlín.

Díospóireachtaí Francíse: Thosaigh an club díospóireachta Fraincisearís i mbliana. D’oibrigh siad go dian ar an gcéad rún agus bhí siad i gcomórtas i gcoinne Choláiste Gonzaga ar an Aoine seo caite . Bhí Donncha Ó Raghallaigh (IB agus captaen na foirne), Conor de Búrca, Rónán Ó hIcí agus Alex Muntean (Bl.5) ar an bhfoireann. An rún a bhí ann ná ‘Le droit de vote devrait être accordé dès l’âge de 16 ans’ - Ba cheart an ceart vótála a thabhairt do dhaoine 16 bliana d’aois. Bhí siad iontach díograiseach faoina gcuid oibre. Ar an drochuair níor éirigh leo an bua a fháil ach tá Oidí Shane agus Camille an-bhródúil astu go léir. Beidh lá eile acu!!

An Idirbhliain:

Codladh Lasmuigh: Bhí lucht na hIdirbliana agus Oidí Aaron, Emma, Aife agus Lauren páirteach don imeacht carthanachta ar son Focus Ireland – carthanas do dhaoine gan dídean. Chodail siad go léir taobh amuigh. Tháinig ionadaí ó ‘Focus Ireland’ isteach chun an seic a bhailiú ón ngrúpa daltaí ón IB. Bhailigh siad €8051 ar son daoine gan dídean. Bhí na daltaí an-ghnóthach ag eagrú gníomhaíochtaí eagsúla chun airgead a bhailiú- bhí tráth na gceist ag lucht na chéad bhliana agus lucht na dara bhliana. -bhí díolachán cístí acu agus bhailigh siad a lán airgid as. Freisin, bhí crannchur eagraithe acu. Ba léir go raibh siad an-tiomanta don chúis. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a thug airgead dúinn. Go raibh míle maith agaibh go léir!

Mná in Eitlíocht (Webinar): Bhí maidin spéisiúil ag na cailíní nuair a fhreastáil siad ar cheardlann faoi ‘Mná in Eiltíocht’. Cinnte gur bhain siad sult as.

Ceardlann – Redesign Ireland: Tá an lá oiliúna seo dírithe ar dhaltaí na hIdirbhliana chun iad a chur i ngleic leis na saincheisteanna comhshaoil atá os comhair ár ndomhan inniu. Phléigh siad conas déileáil leis an ngéarchéim aeráide reatha, fadhbanna truaillithe domhanda ar an talamh agus san aigéan. Fuair ár gcuid mac léinn tuiscint ar thábhacht na bithéagsúlachta agus d'fhoghlaim siad faoí chonas í a chosaint agus a athchóiriú.

Snoíodóireacht Puimcín le hOide Emma: Bhí lá uaighneach ag lucht na hIdirbhliana mar d’eagraigh Oide Emma ceardlann iontach dóibh. Chaith siad an t-am ag slítheánta puimcíní.

Brilliant Mondays: D'fhreastail daltaí na hIdirbhliana ar cheardlann iontach le déanaí le Stephen Kiernan (‘Brilliant Mondays’). Tríd an scéalaíochta, tugann Stephen samplaí cumhachtacha a chuireann iallach ar na daltaí a chreidiúint iontu féin agus a gcumas fás agus rath a bhaint amach mura ndéanann siad iarracht.

Obair Dheonach: Lean rang Iomaí ar aghaidh le hObair Dheonach an tseachtain seo agus tugann sé an-sásamh dóibh.

Go Quest: Chuaigh na daltaí ar thuras iontach go Go Quest i mBaile Átha Cliath. Chaith siad an mhaidin ag réiteach fadhbanna agus ag obair mar fhoireann.

Rothaíocht Chuaigh na daltaí ag rothaíocht go dtí an trá agus cuireadh de chúram orthu an bruscar a bhailiú. Rinne siad jab iontach.

Spórt:

SACAR

Cluiche Sacair faoi 19 - Buachaillí: Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 19 i gcoinne Bunclody C.S. - Cluiche den scoth a bhí ann. D’oibrigh siad go dian le linn an chluiche. Ba é Liam de Búrca laoch na himeartha. Bhí cluiche eile acu i gcoinne Creagh. Bhí ár mbuachaillí níos láidre agus bhí an scór 3-0 faoi leath ama. Chríochnaigh an cluiche 5-1. Scóráil Liam (2), Cian (1), Joe (1) agus Mossy (1). Maith sibh leaids!! Bhí bua eile ag na buachaillí faoi 19 i gcoinne Ramsgrange. Cluiche baile a bhí ann. 6-1 an scór deiridh. Maith sibh.

Cluiche sacair faoi 19 - Cailíní: Bhí cluiche den chéad scoth ag na cailíní faoi 19. Ba é 6-1 an scór deiridh. D’imir siad go léir go hiontach go háitithe Ciara agus Éadaoin. Bhí cluiche eile ag na cailíní faoi 19 i gcoinne Tallaght - cluiche den scoth a bhí ann! D’oibrigh na cailíní go maith mar fhoireann agus léirigh siad go leor cumas. Tháinig siad amach leis an mbua. Ba í Éadaoin Ní Chatháin laoch na himeartha.

Cluiche – Buachaillí faoi 17: Bhí na buachaillí faoi 17 ag imirt le gairid i gcoinne Choláiste Abbain. D’imir siad cluiche iontach, ba é 2-1 an scor deiridh. Scóráil Cian Ó Nualáin agus Oisín Ó Duigeannáin - Maith sibh!! Bhí cluiche eile acu i gcoinne Glenart agus cluiche baile a bhí ann. Thugadar taispeántas an-láidir sa sa chluiche chun an bua a bhaint amach. Caithfimid aitheantas a thabhairt do Diarmuid Ó Raghallaigh a bhí ar fheabhas ar an lá. Ba breá an rud a bheith ag féachaint ar fhoireann ag obair as lámha a chéile. Tá siad ionatch díograseach faoina gcuid oibre.

Cluiche Sacair faoi 15 i gcoinne Gorey Educate Together: Bhí cluiche sacair ag na buachaillí faoi 15 i gcoinne Gorey Educate Together le gairid. Bhí sé an deacair orthu an cluiche a himirt mar bhí sé ag stealladh báistí. D’oibrigh na buachaillí go maith mar fhoireann agus léirigh siad go leor cumas. Tháinig siad amach leis an mbua. Bhí Oide Gearóid an-sásta leo agus tá sé réidh iad a hullmhú dá gcéad chluiche eile. Bhí cluiche eile acu i gcoinne St. Tiarnans. D’éirigh leo an bua a fháil. Ba é 4-2 an scór deiridh. Maith sibh!

Cluiche - Cailíní Bl.1: Bhí an chéad chluiche ag foireann sacar na gcailíní Bl1 le déanaí! Cluiche cairdiúil a bhí ann le St Marys. D'oibrigh siad go hiontach mar fhoireann agus bhí sár chluiche acu. Comhscór a bhí ann ar deireadh 1-1. Fuair Katie Nuzum an cúl! Táimid ag súil le i bhfad níos mó uathu i rith na bliana! Maith sibh a chailíní!

CLG

Cluichí Sinsearacha - Comórtas Chill Mhantáin: Bhí na cailíní thar a bheith gnóthach le cluichí le deanaí. Bhí an chéad chluiche i gcoinne East Glendalough. Bhí cluiche den chéad scoth ag an cailíní nuair a shocraigh siad. Bhí siad níos láidre ar an lá agus mhéadaigh a bhféinmhuinín. Bhí cluiche eile acu cúpla lá ina dhiaidh i gcoinne Glenart. Arís, bhí siad iontach agus léirigh siad go raibh siad ag teacht le chéile mar fhoireann láidir. D'imir gach duine go hiontach agus bhuaigh siad, maith sibh! Beidh an tríú babhta i gcoinne Choláiste Chill Mhantáin i gceann coicíse.

Cluiche Peile/ Comórtas Laighean - i gcoinne Selskar: Bhí cluiche den chéad scoth ag an cailíní sinsearacha le déanaí. D'imir gach duine go hiontach agus bhuaigh siad. Bhí siad amach ag imirt arís cúpla lá ina dhiaidh i gcoinne Dominican. Ar an drochuair níor bhuaigh siad ach bhí siad thar a bheith iomaíoch. Tá siad le moladh go mór, ach go háirithe Sophia Ní Mháirtín agus Millie Ní Thréanlámhach.

Cluichí Sinsearacha - Buachaillí: Bhí bua cuimsitheach ag ár bhfoireann shinsear sa Pheil Ghaelach i gcoinne Temple Carrig - in ainneoin coinníollacha deacra d’éirigh leo taispeántas slachtmhar a chur le chéile - scor deiridh GCM 2-14 Temple Carrig 1-7.

Buachaillí Bl.1: Bhí cluiche peile ag na buachaillí (Bl.1 agus Bl.2). Bhí an cluiche i gcoinne Avondale agus d'éirigh leo an bua a fháil. Ba é 6-4 go 3-6 an scór deiridh. Caithfimid aitheantas a thabhairt do Jonathan Nuzum agus Milo Malcomson a bhí ar fheabhas.

IOMÁNAÍOCHT

Cluiche Iomanaíochta: Bhí bua maith ag ár bhfoireann iománaíochta i gcoinne Selskar College i bPáirc na bPiarsach. Thugadar taispeántas an-láidir sa dara leath chun an bua a bhaint amach - treise libh a bhuachailli!

RUGBAÍ

Bliots Rugbaí: Bhí bliots rugbaí ag na buachaillí i gCill Mhantáin. D’oibrigh na buachaillí go maith mar fhoireann agus léirigh siad go leor cumas sa ghaoth agus sa bháisteach.

Bliots Rugbaí - Buachaillí Sinsearacha: Bhí bliots rugbaí ag na buachaillí sinsearacha i dTulach i rith na seachtaine. Babhta í cailithe a bhí ann. Bhí dhá chluiche acu, ceann amháin i gcoinne CBS agus ceann eile i gcoinne EGS. Bhí an chéad chluiche i gcoinne CBS. Cluiche crua a bhí ann. Níor éirigh leo sa deireadh. Bhi cluiche iontach acu i gcoinne EGS ach ar an drochuair chaill siad. Beidh lá eile acu gan aon amhras.

GALF

Galf idirscoile an tInbhear Mhóir: Ghlac daltaí ó bhlianta éagsúla páirt i gcomórtas gailf, bhí maidin den scoth acu agus d’imir siad i gcoinne scoileanna eile san Inbhear Mór.

LÚTHCHLEASAÍOCHT

Bhí daltaí ón 1ú, 2ú, 3ú agus 4ú bliain ag rith trastíre i Avondale agus bhí lá an-rathúil againn. Tháinig Layla Dixon sa 4ú áit sa rás do chailiní céad bhliain agus rith Kate Nic Oireachtaraigh (9ú áit) agus April Nic Dhonncha (11ú áit). Rith na buachaillí sa chéad bhliain an-mhaith ar fad. Bhain Aoife Ní Shúilleabháin bonn óir sa rás dara bliain agus bhí rás maith ag Sophie Ní Loinsigh, Aoibheann Ní Bhriain agus Mille Ní Chionnaoith chomh maith. Bhain siad amach an bonn cré-umha mar fhoireann. Rith Aaron Ó Loinsigh an-mhaith agus bhain sé amach an 5ú áit. Rith Alexandar Mac Caomhail, Conor Ó Dálaigh, Sean Ó Caoimh agus Jonathon Nuzum go maith freisin. Bhain Alaoise Nic Oireachtaraigh an bonn airgid sa rás 3ú bliain. Tháinig Emma Ní Mhaoildeirg sa 7ú áit, Sadhb Ní Artlaigh sa 6ú áit agus Aoibhinn Ní Artlaigh sa 9ú áit. Bhain siad amach an bonn óir mar fhoireann. Tháinig Matthew Ó Maonaigh sa 5ú áit sa rás 3ú bliain. Tháinig Liam Roibhéal sa 6ú áit. Tháinig Donncha Ó Raghallaigh sa 7ú áit. Rith Cian Ó Fearghail agus Matthew Mac Clochaire an-mhaith freisin. Bhain siad amach an bonn óir mar fhoireann. Bhí lá den chéad scoth acu agus tá siad réidh le dul arís. Bhí Oide Dearan an-tógtha leo ar fad.

Dáta Tábhachtach:6ú Samhain, Dé Luain - Athoscailt na Scoile.

Focal scoir:Bíodh seachtain deas agaibh ó fhoireann GCM!!

Na Meáin Shóisialta:

  • X/Twitter (@nuachtGCM)
  • Facebook (Gaelcholáiste na Mara)
  • Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Imeachtaí is déanaí
06-Bealt-2024 08:50
06/05/2024 15:45:00
Lá saoire bainc
Lá saoire bainc

07-Bealt-2024 08:50
07/05/2024 15:45:00
Lá Saoire
Lá Saoire

31-Bealt-2024 12:00
31/05/2024 15:45:00
Saoire an tSamhraidh
Saoire an tSamhraidh

Nuacht is Déanaí
22-Már-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
30-Ean-2024
Eolas anseo mar gheall ar Bhréagscrúduithe Bliain 3&Bliain 6.
30-Ean-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
09-Ean-2024
Taighde-DCU- Research project-DCU
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara