Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Nuachtlitir Mhíosúil - Deireadh Fómhair 2022 - Gaelcholáiste na Mara

An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, ócáidí, ginearálta agus spórt.
27-Deireadh Fómhair-22
Nuachtlitir Mhíosúil - Deireadh Fómhair 2022 - Gaelcholáiste na Mara

Nuacht is déanaí ó Ghaelcholáiste na Mara: Deireadh Fómhair 2022

‘Is donas amach is an sonas isteach!’

Bhí seachtain an-ghnóthach againn i nGaelcholáiste na Mara le gnáth ranganna agus rudaí sa bhreis. Seo na rudaí agus gníomhaíochtaí a bhí ar siúl:

Seachtain Meabharshláinte:

D’eagraigh Oide Rebekah Seachtain Meabharshláinte. Seachtain iontach a bhí ann agus bhí sé an-fiúntach. Bhí imeachtaí éagsúla ar siúl i rith na seachtaine. Eagraíodh cainteoir ó 'Bipolarbear Wear' don séú bliain. Caint thar a bheith tairbheach a bhí ann agus is cinnte go bhfuair ár ndaltaí go leor uaidh. Bhí ceilí ag lucht na céad bhliana, an dara bliain agus an Idirbhlian le hOidí Eibhlín ahus Helen. Bhí an-spraoi acu. D’eagraigh na múinteoirí rudaí lena ranga go léir.

Gaelcholáiste na Draíochta:

BhíGaelcholáistenaDraíochta ag comoradh 25 bliain ó thúsnascéalta ‘Harry Potter’. Ghléasnadaltaíar an Aoine ar son ‘Trick or Treat for sick children’. D’eagaigh Oide Róisín nagníomhaíochtaí. Bhí an-spraoiagainnar fad.

Ginearálta:

Díospóireacht: Comhghairdeas leis an bhfoireann díospóireachta sóisearach (Donncha, Cillian & Liam - Bl.3) a bhuaigh a ndíospóireacht tráthnóna Máirt. Freisin, comhghairdeas leis an bhfoireann díospóireachta sinsearach (Andrea Bl.5, Alex agus Rónán IB) a bhuaigh a ndíospóireacht. Bhí sé soiléir gur chuir siad go leor oibre agus iarrachtaí isteach ag ullmhú le hOide Eibhlín agus múinteoirí eile a thacaigh leo.

Barcelona: Chuaigh roinnt ón séú bliain chuig Barcelona le hOidí Eibhlín agus Tiarnán. Turas an-taitneamhach a bhí ann.

Seacláid the: Chuir na cinnirí sinsearacha seacláid the ar fáil don chéad bhliain an tseachtain seo caite chun a gcéad téarma anseo sa scoil a chéiliúradh.

Príomhcheannairí na scoile: Comhghairdeas le Chris O Briain agus Gráinne Ní Floinn, is iad na Príomhcheannairí na Scoile 2022/2023. Guímid gach rath orthu!

Coiste Glas: Bhuail an Coiste Glas le chéile arís. Tá Oide Aaron ag obair lenar ndaltaí ar son na timpeallachta, tá siad chun plean a chur i bhfeidhm chun ár dtimpeallacht scoile a fheabhsú. Bhailigh an Coiste Glas agus an chéad bhliain bruscair i dtimpeallacht na scoile agus cois na habhann. Bhí siúlóid deas acu freisin.D’fhreastail an Coiste Glas agus Oide Rebecca arseimineárfaoiathrúaeráideinDún Laoghaire.D’fhoghlaimsiad go leoreolaisagusbeidhcabhrach don choiste.

Comhairle na nDaltaí: Bhuail Comhairle na nDaltaí le chéile . Tá ionadaí ó bheagnach gach rang agus tá siad ag obair go dian ar son na scoláirí le hOide Laura.

Turas go dtí an Leabharlann: Chuaigh lucht na chéad bhliana go dtí an leabharlann le hOide Gwen an tseachtain seo caite. Bhí turas den scoth acu.

Díospóireachtaí Gaeilge: Thosaigh an club díospóireachta arís i mbliana. Tá siad ag obair go dian ar an gcéad rún faoi láthair le hOide Eibhlín.

An Idirbhliain:

Codladh Lasmuigh: Bhí lucht na hIdirbliana agus Oidí Aaron, Laura, Doireann, Martin agus Erin páirteach can imeacht carthanachta ar son Focus Ireland – carthanas do dhaoine gan dídean. Chodail siad go léir taobh amuigh. Tar éis tháinig ionadaí ó ‘Focus Ireland’ isteach chun an seic a bhailiú ón ngrúpa daltaí ón IB. Bhailigh siad €7993 ar son daoine gan dídean. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a thug airgead dúinn. Go raibh míle maith agaibh go léir!

Teach Altranais:Bhácáil roinnt daltaí ón Idirbhliain (YSI) cístí do dhaoine ina gcónaí san Asgard. Tá go leor rudaí eagraithe chun nasc a chruthú leo i mbliana.

Trá - Turas Tireolaíochta: D’eagraigh Oide Aaron turas do rang Cléire an tseachtain seo, bhí cúpla tasc le déanamh acu a bhí ceangailte leis an rang tireolaíochta. Bhain siad sult as.

Siúlóid: Chuaigh an Idirbhliain, Oidí Eibhlín, Helen agus Aaron go dtí Cruachán an tseachtain seo caite. Tá siad ag ullmhú do Ghaisce agus rinne siad an siúlóid chun Lá Domhanda na Meabharsláinte a cheiliúradh.

An Láithreach: Chuaigh chuid de na daltaí ar thuras go dtí an Láithreach an tseachtain seo caite le hOidí Róisín agus Maria. Bhí cainteoirí ann agus rinne siad léiriú le haghaidh athrú aeráide agus an timpeallacht.

Ceardlann – School of Improv: Bhí ceardlann den chéad scoth ag na daltaí an tseachtain seo caite. Chuir an éascaitheoir béim ar mhuinín, coiméide agus féinléiriú. Bhí an-spraoi acu!

Ceardlann – Redesign Ireland: Tá an lá oiliúna seo dírithe ar dhaltaí na hIdirbhliana chun iad a chur i ngleic leis na saincheisteanna comhshaoil atá os comhair ár ndomhan inniu. Phléigh siad conas déileáil leis an ngéarchéim aeráide reatha, fadhbanna truaillithe domhanda ar an talamh agus san aigéan. Fuair ár gcuid mac léinn tuiscint ar thábhacht na bithéagsúlachta agus d'fhoghlaim siad í a chosaint agus a athchóiriú.

An Spórt:

Lucht na céad bhliana: Lean lucht na céad bhliana (buachaillí) ag traenáil (CLG) leis an GDO áitiúil. Tá siad go léir go baint sult as.

Cailíní - Cluiche Peile (CLG): Bhí cluiche ag na cailiní sóisearacha. Bhí sé i gcoinne St. Davids (Na Clocha Liatha). Bhí cluiche iontach acu agus bhuaigh siad. Bhí Oide Emma an-sásta leo ar fad. Bhí bliots peile ag na cailíní sinsearacha. Bhí lá iontach acu i mBaile na Coille. Tá siad ag forbairt i gcónaí agus bhuaigh siad cluiche amháin. Ba é sin an chéad uair a d’imir na cailíní sa chomórtas A, bhí Oide Laura an-bhródúil astu go léir. Maith sibh a chailíní! Chomh maith le sin bhí dhá cluiche ag na cailíní sinsearacha le gairid, cluichí an-deacair a bhí ann ach níor éirigh leo.

Buachaillí - Cluiche Peile (CLG) Bhí cluiche ag na buachaillí sóisearacha agus sínsearacha. Bhí sé i gcoinne Mheánscoil Gharman. Bhí cluiche iontach acu agus d’éirigh leo an bua a fháil. Bhí Oide Tiarnán an-sásta leo. Bhí cluiche eile ag na buachaillí sinsearacha freisin. Cluiche an-chóngarach a bhí ann agus d’éirigh go maith leo chun a bua a fháil.Bhí cluiche eile ag na buachaillí sóisearacha i gcoinne St. David’s. Bhaineadar go léir an-taitneamh as an gcluiche agus léiríodh ard-scil agus an-chumas lena linn. Bhuaigh siad sa deireadh. Bhí cluiche ag na buachaillí (Bl.1) i gcoinne St. David’s. D'éirigh leo 4-3 a aimsiú ar chlár na scór agus bhuaigh siad. Bhí Oide Cathal an-sásta leis an taispeántas.

Bliots:Bhí bliots iománaíochta ag na buachaillí sóisearacha an tseachtain seo caite. Bhí lá iontach acu. Tá siad ag forbairt i gcónaí agus bhuaigh siad cluiche amháin. Maith sibh a bhuabhaillí, bhí Príomhoide Tony an-sásta leis an dtaispeántas!

Cluiche Cispheile: Bhí cluiche ag ár mbuachaillí faoi 19 i gcoinne Pobal Scoil Guaire, níor éirigh leo ach tá siad ag traenáil go crua agus ag forbairt an t-am ar fad. Cluiche Cispheile: Bhí cluiche eile acu i gcoinne Glenart agus d’éirigh leo, maith sibh buachaillí. Chomh maith le sin bhí cluiche eile acu. Cluiche áitiúil a bhí ann i gcoinne an CBS. Áfach níor éirigh leo.

Lúthchleasaíocht: Bhí lá den scoth ag lúthchleasaithe GCM ar an Máirt 25ú Deireadh Fómhair. D’éirigh go han-mhaith leo go léir. Comhghairdeas le Aoife Ní Shúilleabháín sa chéad bhliain a tháínig sa bhaile sa triú háit ina rás, le Rose, Aoibheann, Sarah, Shyne, Nessa agus Sophie ag teacht luadh ina diaidh chun an ceathrú sa háit mar fhoireann a fháil. Ar aghaidh go dtí cailíní bliain a 2, foireann láidir a bhí iontu le Alaoise Nic Oireachtaigh ag teacht trasna an líne sa dara háit san iomlán, le Emma Ní Mhaoildeirg, Aoibhinn Ní Artlaigh, Adele Ní Bhroin agus Alanah Ní Mhurchú cóngarach ina diaidh ag buachaint an 3ú háit mar fhoireann. Matthew ó Maonaigh a tháinig abhaile chun tosaigh sa dara bliain, agus sa séú háit sa rás iomlán. Comhghairdeas le Cillian Ó Súilleabháin a bhuaigh sa rás bliain a 3. Lá mór do bhuachaillí na hIdirbhliana a bhuaigh an chéad agus an tríú fhoireann, b'iontach slua mór dóibh a fheiceáil amach ansin. Ed Ó Broin a bhuaigh an rás shinsearaigh, le Christopher Ó Briain sa tríu háit. Tháinig Louis Mac Maolcholuim agus James Mac Cárthaigh trasna an líne ansin agus b'iad a bhuaigh an bonn óir don fhoireann. Comhghairdeas daoibh go léir a bhí páirteach sa lá thuas in Avondale.

Sacar: Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 19 i gcoinne Choláiste Ráithín sa chorn. Bhí cluiche den scoth acu agus d’éirigh leo. Bhí Oide Gearóid an-sásta lena dtaispeántas. Bhí cluiche ag na buachaillí faoi 17 i gcoinne 'Educate Together'. D'éirigh leo 7-0 a aimsiú ar chlár na scór . Bhí Oide Gearóid an-sásta leis an taispeántas. Chomh maith le sin bhí cluiche ag na buachaillí faoi 15 i gcoinne na Clocha Liatha. Bhí cluiche den scoth acu agus d'éirigh leo 4-0 a aimsiú ar chlár na scór. Bhí Oide Martin an-sásta lena dtaispeántas.

Galf:Ghlac daltaí páirt i gcomórtas galf cúpla lá ó shin, bhain siad sult as.

Na Meáin Shóisialta:

Lean muid ar:

Twitter (@nuachtGCM)

Facebook (Gaelcholáiste na Mara)

Instagram(Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Imeachtaí is déanaí
25-Már-2024 08:50
05/04/2024 15:45:00
Saoire na Cásca
Saoire na Cásca

06-Bealt-2024 08:50
06/05/2024 15:45:00
Lá saoire bainc
Lá saoire bainc

07-Bealt-2024 08:50
07/05/2024 15:45:00
Lá Saoire
Lá Saoire

Nuacht is Déanaí
30-Ean-2024
Eolas anseo mar gheall ar Bhréagscrúduithe Bliain 3&Bliain 6.
30-Ean-2024
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
09-Ean-2024
Taighde-DCU- Research project-DCU
18-Noll-2023
An nuacht is deanaí ó Gaelcholaiste na Mara. Eolas maidir leis an Idirbhliain, imeachtaí ginearálta agus spórt. Bhí mí an-ghnóthach i nGaelcholáiste na Mara mar is iondúil. Seo sampla beag den saol sa scoil.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Gaelcholáiste na Mara